E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSetkání fakultních škol Přírodovědecké fakulty UK

V rámci Dne otevřených dveří PřF UK 2018 se uskutečnilo setkání zástupců fakultních škol, při němž získalo tento titul z rukou děkana PřF UK, prof. Jiřího Zimy šest nových škol. Součástí setkání bylo představení stávajících i nových podmínek spolupráce a výhod pro fakultní školy, novinek i nabídky jednotlivých sekcí pro školy a učitele.

Setkání fakultních škol proběhlo 19. ledna 2018 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2

Program setkání:

10.00  ÚVOD

 • registrace a zahájení
 • úvodní slovo: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (proděkan PřF UK pro vnější vztahy),
  doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (proděkanka PřF UK pro koncepci studia)

 

10.15  INFORMOVÁNÍ

 • stávající a nové podmínky, výhody a newsletter pro fakultní školy, projekt Přírodovědci.cz
 • představení katedry učitelství a didaktiky biologie PřF UK a problematiky pedagogických praxí, RNDr. Irena Chlebounová
 • představení katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK, RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
 • představení sekce Geologie PřF UK, RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
 • představení Ústavu pro životní prostředí PřF UK: studium, kurz CŽV "Aktuální trendy v ochraně přírody" a odborný seminář, Mgr. Olga Vindušková, Ph.D.
 • představení sekce Geografie PřF UK a časopisu Geografické rozhledy, RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

 

11.10  JMENOVÁNÍ NOVÝCH FAKULTNÍCH ŠKOL

 • proslov a udělení titulu novým fakultním školám: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (děkan PřF UK)

 

11.30  „TRH INFORMACÍ“ A DISKUSE NAD DROBNÝM OBČERSTVENÍM

 • trh informací – distribuce informací a materiálů, zodpovídání dotazů, návrhy a zpětná vazba
 • setkání a diskuse se zástupci didaktických pracovišť a Oddělení vnějších vztahů PřF UK i mezi zástupci fakultních škol navzájem

Závěrečné vystoupení prof. Jiřího Zimy, děkana PřF UK
Diskuse zástupců fakultních škol s pracovníky jednotlivých sekcí PřF UK

 

Publikováno: Čtvrtek 28.09.2017 16:35

Akce dokumentů