E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSenátní volby 2018

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2018 probíhají volby do Akademického senátu UK pro volební období 2019 - 2022 a volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2019 - 2021. Volit můžete prostřednictvím aplikace, přístupné po rozkliknutí této aktuality.
Čas 26.11.2018   08:00
29.11.2018   23:55
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Volby právě probíhají prostřednictvím volební aplikace.


 

I. Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na PřF UK
na volební období 2019-2022.

 

Voleni jsou dva členové ASUK z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů. Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáta může každý člen akademické obce fakulty.

Seznam kandidátů

Podrobnosti organizace voleb

Vyhlášení voleb

 


Členové akademické obce fakulty, kteří jsou zároveň členy akademické obce jiné fakulty UK (např. studují zároveň na PřF a LF) si mohou zvolit, zda budou do ASUK volit na PřF nebo jiné fakultě.

Pokud budou do ASUK volit na jiné fakultě, oznámí tuto skutečnost předsedovi Akademického senátu fakulty (Radim Perlín, radim.perlin@natur.cuni.cz) do pátku 23. listopadu 12:00. Předseda ASF je vyřadí ze seznamu voličů na Přírodovědecké fakultě.


II. Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK
na volební období 2019-2021.

 

Voleno je celkem 14 senátorů, a to podle následujícího rozdělení na jednotlivé volební okrsky: volební okrsek Biologie 7 senátorů, volební okrsek Chemie 3 senátoři, volební okrsek Geografie 2 senátoři a volební okrsek Geologie 2 senátoři. Počty volených senátorů byly stanoveny podle čl. 2 odst. 4 Volebního řádu AS PřF UK. Za kandidáta může být navržen student, který je členem akademické obce Přírodovědecké fakulty UK. Navrhovat kandidáta může každý člen akademické obce fakulty.

Seznam kandidátů

Podrobnosti organizace voleb

Vyhlášení voleb


Volby proběhnou prostřednictvím webové volební aplikace, která bude dostupná po dobu voleb. Výsledky voleb, tedy jména zvolených senátorů a náhradníků vyhlásí volební komise dne 30. 11. 2018.


S případnými podněty, dotazy a stížnostmi na průběh obou voleb se můžete obracet na členy volební komise, kterými jsou: Jiří Hudeček (jiri.hudecek@natur.cuni.cz), Marian Novotný (marian.novotny@natur.cuni.cz), Zdeněk Čermák (zdenek.cermak@natur.cuni.cz), Tomáš Weiss (tomas.weiss@natur.cuni.cz), Michael Kotyk (michael.kotyk@natur.cuni.cz).


Případné stížnosti proti přípravě, průběhu či výsledkům voleb je možno podat volební komisi nejpozději do 6. 12. 2018. Taková stížnost musí být písemná, a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne obdržení stížnosti.


 

Publikováno: Pondělí 22.10.2018 16:15

Akce dokumentů