E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrvní start-up grant Nadace Experientia putuje na Přírodovědeckou fakultu

Historicky první start-up grant Nadace Experientia získává mladý vědec Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. Svoji vlastní výzkumnou skupinu podpořenou po tři roky částkou 2 miliony korun ročně založí již 1. ledna 2019 na půdě Přírodovědecké fakulty UK. V mezinárodně hodnocené soutěži Nadace Experientia uspěl Baszczyňski se svým projektem cíleného doručování biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech.

 

Ing. Hana Dvořáková, CSc.,  Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. při udělování grantového ocenění. Zdroj: Nadace Experimentia

 

„Tato fosfátová proléčiva budou obsahovat speciální sekvenci (ligand nebo krátký peptid), která má za úkol rozpoznat místo účinku a selektivně tam doručit léčivo, přičemž uvolnění léčiva bude založeno na okamžitém automatickém sebe-rozložení doručovacího systému. Tím se zaručí uvolnění léčiva pouze v místech interakce systému s cílovým receptorem a výrazně se sníží nežádoucí účinky,“ vysvětlil Ondřej Baszczyňski, který vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze a následně působil ve skupinách prof. Antonína Holého a dr. Zlatka Janeby na ÚOCHB AV ČR. Absolvoval také roční zahraniční stáž u prof. Pottera na britské University of Bath. Výsledky jeho nezávislého tříletého výzkumu přispějí k poznání procesů nejen v oblasti cílené terapie, ale také v oblasti organické chemie cyklických fosforových intermediátů.


Výzkumná skupina Ondřeje Baszczyňského bude podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně, přičemž 1,3 milionu korun zaplatí Nadace Experientia a 0,7 milionu korun poskytne Přírodovědecká fakulta UK. „Start-up grant považuji za jedinečnou šanci, jak zahájit vlastní výzkum. Z počátku jsem ani nemohl uvěřit, že to vyšlo právě mně. Už teď vidím, že mě čeká spousta nových dobrodružství.
S Přírodovědeckou fakultou UK nyní spolupracujeme na postupném vybavování laboratoře,“ prozradil Ondřej Baszczyňski.


„Startovací granty by měly mít mnohem větší dosah než náš dosavadní projekt odborných stáží
v zahraničí, protože výzkumné skupiny budou působit zde v ČR, a to minimálně tři roky, kdy je budeme finančně podporovat. Věříme, že se na tyto výzkumné skupiny budou nabalovat další mladí vědci a další úspěchy české vědy,“ doplnili Dvořákovi.

Více informací na www.experientia.cz

 

 

Publikováno: Pondělí 29.10.2018 14:30

Akce dokumentů