E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt CONSPIRO řeší kvalitu ovzduší v topné sezóně

Tým dr. Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí z naší fakulty je jedním z koordinátorů projektu CONSPIRO, který sdružuje odborníky ze 14 evropských zemí. Projekt má za cíl zlepšit kvalitu ovzduší, znečištěného v malých sídlech během zimní topné sezóny.

 

Ve dnech 10. - 13. dubna 2018 proběhlo v bulharské Sofii zahajovací setkání projektu CONSPIRO – Breathing Together for Better Air Quality. Odborníci ze 14 evropských zemí spojí síly při řešení jednoho z nejzávažnějších problémů životního prostředí, a to znečištění ovzduší malých sídel v důsledku nekvalitního spalování tuhých paliv při vytápění domácností. Česko, jehož se tato problematika obzvláště dotýká, bude záměr koordinovat, a zároveň připraví metodiky měření a otestuje různé formy komunikace s občany a politiky. Projekt řídí společnost SCIENCE IN Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s řadou dalších institucí včetně Ministerstva životního prostředí ČR.

RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. z Laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní prostředí PřF UK a Mgr. Petr Mareš, Ph.D. z agentury SCIENCE IN. Foto: archiv Petra Mareše

 

Že se na vesnicích a v menších městech nedá za topné sezony dýchat, to se u nás obecně ví, málokdo si ale uvědomuje reálnou míru znečištění a zejména důsledky škodlivin na lidské zdraví. Pilotní měření prováděná během uplynulé zimy ukázala alarmující výsledky. „Koncentrace aerosolových částic menších než 10 µm (tzv. PM10 ) překračují v mnoha obcích pětinásobně smogovou situaci, v místech přímo dotčených kouřem z nekvalitního topeniště jsou limity běžně překračovány až čtyřicetkrát. Simultánní měření venkovních a interiérových koncentrací pak prokázala, že ani zavřená plastová okna člověka před škodlivinami neuchrání. Kolem 60% venkovního znečištění se s jistým zpožděním dovnitř budovy dostane“, říká Jan Hovorka, vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní prostředí PřF UK.

Zde je nutno podotknout, že za den prodýchá člověk v průměru 20 kg (!) vzduchu, přičemž tkáň plic je k absorbování škodlivin a jejich předávání do krevního řečiště ve srovnání například s trávicím traktem velmi náchylná. Dlouhodobé vystavení exhalacím z tuhých paliv má pak důsledky nejenom ve známé podobě průduškového astmatu nebo alergií, ale vede i k rakovině či např. fyziologickým poruchám plodu v raných fázích těhotenství.

 

Exhalace aerosolových částic z komínu během topné sezóny v Hlásné Třebáni. Foto: Petr Mareš

 

Odborníci zabývající se kvalitou ovzduší jsou si problémů s domácími topeništi velmi dobře vědomi, stále však o aktuální situaci chybí dostatek relevantních dat. Stanice oficiální sítě monitorovacích stanic jsou totiž ve většině zemí EU rozmístěny tak, aby sledovaly zejména problematické oblasti průmyslového znečištění a znečištění z dopravy v městských aglomeracích. Malá sídla tak zůstávala dlouhou dobu stranou zájmu. Teprve s rozvojem mobilních monitorovacích zařízení se otevřela možnost proniknout do lokálního prostředí jednotlivých vesnic a začít pokrývat místa v imisních mapách dosud nezpracovaná.

 

Tým RNDr. Jana Hovorky, Ph.D. využívá pro svá měření vlastní vzducholodi. Foto: Petr Jan Juračka

 

Samotné sledování míry znečištění je ovšem jen jednou z částí záměru CONSPIRO. „Jelikož naším hlavním cílem je současný stav zlepšit, získaná data budou využita pro iniciaci celospolečenské diskuse a k nastavení vhodných forem komunikace s občany, politiky a zástupci místních samospráv. Projekt nabídne pomoc obcím a neziskovým organizacím, a bude podporovat sdílení dobré praxe ve smyslu technologických řešení i legislativy“ říká Petr Mareš ze společnosti SCIENCE IN.

Iniciativa vychází z dlouhodobé činnosti expertního sdružení Task Force on Air Quality EU Danube Strategic Region, koordinovaného JRC (Joint Research Centrum) Evropské komise. Z dalších institucí v Česku se jí účastní například FEL ČVUT v Praze, Ústav chemických procesů AV ČR, platforma Vědomí právníci a Výzkumné energetické centrum Technické univerzity v Ostravě; v zahraničí jsou zapojeni partneři zejména z Německa, Rakouska, Bulharska a Srbska.

Projekt je kofinancován z fondu Danube Strategic Project Fund.


Mediální ohlasy zprávy naleznete ZDE


 

Publikováno: Pátek 20.04.2018 14:50

Akce dokumentů

Kategorie: