E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravné kurzy na přijímací řízení 2018

Chcete uspět u přijímacích zkoušek, ale nejste si příliš jisti svými znalostmi? Přírodovědecká fakulta UK pro vás připravila kurzy, díky kterým můžete svou šanci na přijetí výrazně zvýšit.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie do bakalářského studia 2018

Kurz vás připraví na zkoušku z chemie, koná se každou sobotu (většinou 10.00‒13.15) od 6. 1. 2018 do 21. 4. 2018 v budově sekce chemie PřF UK (Hlavova 8/2030, Praha 2, posluchárna Ch 2, 1. patro). Cena kurzu je 2800,- Kč a přihlásit se můžete elektronicky zde.

Více informací


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie 2018

Kurz vás připraví na zkoušku z geografie a ze základní orientace v problematice obyvatelstva (obor demografie), úspěšným řešitelům bude přijímací zkouška rovnou prominuta. Kurz se koná každý pátek odpoledne (14.00‒16.00 nebo 14.00‒18.00) od 26. 1. 2018 do 4. 5. 2018 v budově děkanátu PřF UK (Albertov 6, Praha 2, místnost Pravá rýsovna, 3. patro). Cena kurzu se pohybuje od 800,- do 3000,- podle zvoleného modulu a přihlásit se můžete na první lekci nebo elektronicky zde.

Více informací


Pokroky v biologii 2018

Kurz není klasickým přípravným kurzem, ale přesto vám může zkoušku z biologie usnadnit. Jedná se o cyklus přednášek ze všech oblastí biologie sjednocený určitým tématem. Letošním tématem je Trávení, vylučování a odpadové hospodaření přírody aneb „Když musíš, tak musíš“. Přednášky probíhají blokově každou druhou sobotu (10.00‒17.00) od 27. 1. 2018 do 7. 4. 2017 v budově děkanátu PřF UK (Albertov 6, Praha 2, Velká geologická posluchárna, 1. mezipatro). Kurz je bezplatný, je však třeba se včas přihlásit na stránkách kurzu.

Více informací


Přijímačky z biologie nanečisto

Zkouška je generálkou na přijímací zkoušku z biologie, která proběhne v červnu, a je určena uchazečům u všechny obory, které vyžadují složení zkoušky z biologie. Zažijete zkoušku včetně registrování, vyslechnutí úvodních instrukcí, řešení otázek modelového testu a vyplňování skórovacího listu. Kromě svých znalostí biologie si tak vyzkoušíte i zvládání stresu a práci s omezeným časem i orientaci v prostředí fakulty. Zkouška proběhne v sobotu 21. 4. 2018 v budově biologické sekce PřF UK (Viničná 7, Praha 2, posluchárna Fotochemie). Poplatek 350,- Kč se platí na místě v hotovosti, je však potřeba se včas přihlásit (nejpozději do 8. 4. 2018 na webu).

Více informací

 

 

Publikováno: Čtvrtek 18.01.2018 00:00

Akce dokumentů