E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrezentace nově akreditovaných studijních programů a core facilities mikroskopů

Biologická sekce PřF UK zve všechny zájemce na představení nově akreditovaných magisterských studijních programů Reprodukční a vývojová biologie (RVB) a Evoluční biologie (EB). Při této příležitosti proběhne i představení vybavení core facility mikroskopů. Prezentace proběhne v posluchárně Fotochemie 29.11. od 9.00.
Čas 29.11.2018
od 09:00 do 14:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

9:00 - 9:20 - představení studijního programu Reprodukční a vývojová biologie (RVB)

9:20 - 9:50 - vystoupení klíčových přednášejících v RVB

9:50 - 10:15 - vystoupení zástupců z aplikační sféry - Centra asistované reprodukce

 

10:15 - 10:45 - Coffee break

 

10:45 - 11:10 - představení studijního programu Evoluční biologie (EB)

11:10 - 11:30 - představení nových core facility mikroskopů v rámci Biologické sekce

11:30 - 12:05 - vystoupení zástupců mikroskopických firem

                          11:30 - 11:45 (Leica)

                          11:45 - 11:55 (Zeiss)

                          11:50 - 12:05 (Nikon) 

 

12:05 - 13:15 - Raut 

 

13:15 - prohlídka praktikových místností a core facility místnostíPodpora:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266  Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK


 

Publikováno: Sobota 17.11.2018 15:30

Akce dokumentů