E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředvánoční sdělení studijních proděkanů - připomenutí termínů

Vážení pedagogové a milí studenti,

děkujeme vám všem za práci, kterou jste v uplynulém roce v souvislosti s výukou a studiem na Přírodovědecké fakultě UK vykonali. Dovolte nám, abychom vám popřáli příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v celém novém roce 2019.

Při této příležitosti nám dovolte připomenout nejbližší termíny z harmonogramu akademického roku (kompletní přehled termínů najdete v harmonogramu akademického roku):

Vánoční prázdniny jsou v době od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019 (výuka tedy končí v pátek 21. prosince a začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019).

Zápočtový týden bude od 7. do 13. ledna 2019 a zkouškové období od 14. ledna do 17. února 2019.

Vypisování termínů zkoušek – Nejpozději do 13. ledna 2019 musí pedagogové ke všem předmětům zimního semestru vypsat v SIS minimálně dva termíny zkoušek spadající do zkouškového období. Nezapomeňte, prosím, že během zkouškového období je třeba, aby každý termín byl vypsán do SIS s minimálně týdenním předstihem (nedomluvíte-li se se studenty jinak). Studenty upozorňujeme na to, že podle Studijního a zkušebního řádu UK (SaZŘ) termín zkoušky propadá, pokud se na ni student bez řádné omluvy nedostaví. Podrobnosti o vypisování termínů zkoušek najdete v čl. 8, odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK.

Uzavření registrace předmětů v SIS na letní semestr 2018/2019 je pro studenty stanoveno na 13. ledna 2019, dodatečné úpravy budou možné od 11. února do 24. února 2019.

Den otevřených dveří naší fakulty bude opět dvoudenní a proběhne ve dnech 18. a 19. ledna 2019.

Hodnocení výuky studenty se nyní realizuje jen elektronicky přes samostatný portál. Více informací naleznou studenti i pedagogové na stránce http://hodnoceni.natur.cuni.cz/.

S díky za spolupráci a přáním úspěšného vstupu do nového roku 2019

Markéta Martínková, proděkanka pro koncepci studia
Pavel Chromý, proděkan pro studijní záležitosti

Praha, 17. 12. 2018

 

Publikováno: Pondělí 17.12.2018 12:55

Akce dokumentů