E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPražská noc vědců na Albertově

Oslavte s námi 100 let české vědy! Tradiční vědecko-popularizační akce proběhne v pátek 5. října na Albertově a dalších více než třech desítkách míst České republiky. Pro veřejnost jsou připraveny workshopy, přednášky a další popularizační programy. Vstup je zdarma.

Noc vědců vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005 a jejím posláním je popularizace vědy a osobností vědců. Cílem této celoevropské akce je bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích a ukázat nejširší veřejnosti, že vědci jsou „obyčejní lidé“, kteří vykonávají práci přínosnou pro každého z nás, dokážou ji poutavě představit, ale také se dovedou bavit.

 

   A co si pro vás připravili vědci a vědkyně z PřF UK?
  (sledujte tuto aktualitu, program bude průběžně doplňován)

PŘEDNÁŠKY

Budou probíhat v od 17:30 do 22: 45  ve Velké geologické posluchárně, 1. mezipatro, Albertov 6

17:30–18:15
Goethe a chemie - přednáškou, doplněnou o experimenty, která vám představí málo známou stránku života a díla Johanna Wolfganga von Goethe, Vás provedou doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. z katedry analytické chemie a Mgr. Radek Chalupa z katedry učitelství a didaktiky chemie

19:00–19:45
Historie a perspektivy družicového průzkumu Země  - přednáška RNDr. Přemysla Štycha, Ph. D. z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie  pojednává o historii, současném stavu a perspektivách  družicového průzkumu Země, který představuje jeden z nejdůležitějších informačních zdrojů o naší planetě.

20:30–21:15
Česká stopa ve výzkumu toxoplasmózy  -  první klinický případ toxoplaplasmózy popsal v roce 1923 český badatel Josef Janků. Toxoplasmóze se však intenzivně věnoval v 50. a 60. letech i zakladatel moderní české parazitologie Otto Jírovec. Řada objevů týkající se toxoplasmy a toxoplasmózy, včetně rozpoznání vlivu nákazy na chování a psychiku člověka, byla učiněna v posledních 30 letech na českých vědeckých pracovištích, tedy i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Nenechte si ujít přednášku prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc. z katedry filosofie a dějin přírodních věd,

22:00 - 22:45 
Dokonalé skalní útvary aneb jak příroda kouzlí - přednáška doc. RDNr. Jiřího Bruthanse, Ph.D.  je zaměřena na vznik skalních útvarů, které jsou obdivovány turisty na mnoha místech světa, a to zejména v pískovcích. Celou řadu z nich najdeme i v Česku: skalní brány, mosty, převisy, arkády atd. Často jde o útvary tak dokonalé, jako by za jejich vznikem stál inteligentní designér, ačkoli je tvoří „jen“ eroze a zvětrání. Odkud se v nich bere ona elegance a krása, kterou obdivujeme? Přednáška bude postavena na fotografiích přírodních útvarů a videích zachycujících pokusy s jejich umělým vytvářením. Bude popsáno, jak jednoduché fyzikální principy pomalu ale nevyhnutelně vedou k elegantním skalním formám.

 


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
 

Chlupáčovo muzeum historie Země (suterén, Albertov 6)

Chlupáčovo muzeum historie Země je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou sbírek Ústavu geologie a paleontologie. Slouží k výuce i výzkumu. Je zaměřeno na vývoj planety Země z pohledu neživé i živé přírody.
Komentované prohlídky od 18:00, 20:00 a 22:00, vždy přibližně 45 minut

Mineralogické muzeum (1. patro, Albertov 6)

Mineralogické muzeum představuje sbírku založenou v 19. století shromažďující materiál pro výzkum. Vystavená část, v současné době čítá přes 22 000 vzorků, slouží ke vzdělávání i široké veřejnosti.

komentované prohlídky od 17:00, 19:00 a 21:00, vždy přibližně 45 minut

*KAPACITA MÍST JE OMEZENA POČTEM 25 NÁVŠTĚVNÍKŮ V RÁMCI JEDNÉ PROHLÍDKY*

Geologická laboratoř – Centrum výzkumu stabilních a radiogenních izotopů (1. patro, Albertov 6)

Centrum výzkumu stabilních a radiogenních izotopů představuje moderní univerzitní pracoviště, které pomocí přístrojů analyzujících izotopové složení řeší mnoho otázek přírodovědných oborů. Získáváme nedocenitelná data, která nám pomáhají například odhadovat teplotu dávno zaniklých oceánů.

komentované prohlídky od 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 22:30 vždy přibližně 15 minut. Z důvodu čistého prostředí a citlivosti přístrojů se může vždy jedné prohlídky zúčastnit maximálně 5 lidí. Děkujeme za pochopení.

Hrdličkovo muzeum člověka (přízemí, Viničná 7)

Univerzitní muzeum je místem paměti s osobitým charakterem. Důležitá je jeho historická tradice a kontinuita. Stálá expozice představuje témata evoluce člověka, vývoje jedince, patologie a smrti.

komentované prohlídky od 17:00, 18:30, 20:00 a 21:30, vždy přibližně 60 min

Knihovna chemie (dvůr Hlavova 8) - výstava Cesta spravedlivá od alchymie k chemii

Výstava přibližuje historii a významné osobnosti alchymie, odhaluje její kořeny v prastarých technologických znalostech našich předků (výroba kovů, keramiky a skla, získávání soli), sleduje její rozvoj v různých oblastech světa a různých dobách a ukazuje, jak se z ní na konci 18. století zformovala vědecká chemie.

komentované prohlídky výstavy pod vedením docenta Nesměráka od 19:00 a 20:30


DOPROVODNÝ PROGRAM

Budova Albertov 6

Chemie nejen v laboratoři

Myslíte, že chemie patří jen do laboratoře? My vás přesvědčíme o opaku! Zkuste si jednoduché chemické pokusy na našem stánku.

O parazitech (přízemí)

Paraziti jsou a vždy byli vnímáni téměř jen negativně ve spojení s nemocemi. Málokdo ale ví, že pro člověka mohou mít i užitečné uplatnění. Nebojte se tedy a přijďte se na ně podívat zblízka!

Za příčinami Alzheimerovy choroby (1. patro)

Prohlédněte si 3D snímky z magnetické rezonance zdravého mozku a mozku poškozeného Alzheimerovou chorobou a seznamte se s rizikovými faktory i možnostmi prevence. Pro děti budou připraveny paměťové hry nebo pexeso. Kromě toho bude na místě malá expozice mozků zvířat.

Pohled na svět očima geografů a demografů (2. patro)

Vybrané ukázky toho, jak geografové a demografové vnímají svět - netradiční pohled na známá místa, populace nebo mapy. Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti a dozvědět se více o studiu geografických a demografických oborů na PřF UK.

Svět hornin pod mikroskopem (2. patro)

Přijďte se přesvědčit o skryté kráse hornin pod mikroskopem a poznejte tyto neživé přírodniny v novém světle. Budete překvapeni pestrými barvami a roztodivnými tvary, které před vámi navenek skrývají.

Knihovna chemie (Hlavova 8)

Chemie nejen v laboratoři

Myslíte, že chemie patří jen do laboratoře? My vás přesvědčíme o opaku! Zkuste si jednoduché chemické pokusy na našem stánku.

Chemická světelná show (22:00)

Z technických důvodů zrušena!


V hlavní budově (Albertov 6) se navíc bude prezentovat také Matematicko-fyzikální fakulta UK a zpřístupněna bude rovněž nedaleká Fakulta dopravní ČVUT.

Vstup je zdarma!

Kompletní program Noci vědců a další  s ní spojené informace naleznete na stránkách www.noc-vedcu.cz nebo si můžete stáhnout aplikaci, která vás provede programem institucí po celé České republice (aplikace bude brzy dostupná v Obchodě Google Play).

Letošní ročník zastřešuje jako národní koordinátor seskupení 3 vzdělávacích institucí (Ostravská univerzita, VŠB - Technická univerzita Ostrava a Svět techniky v Dolních Vítkovicích).

 

 

 

 


 

 

Publikováno: Pondělí 11.09.2017 16:45

Akce dokumentů

Kategorie: