E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový web Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Geologické sekce naší fakulty právě spustil nový web. Zájemci na něm naleznou nejen aktuální informace o ústavu, ale studiu na něm, jeho absolventech a také historii.

 


Nový web naleznete na adrese https://ag.natur.cuni.cz/


Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

 

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky je předním univerzitním pracovištěm v ČR v oblasti aplikované geologie. Ústav je součástí geologické sekcePřírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ústav má přes 22 vědecko-pedagogických pracovníků zabývajících se hydrogeologií, inženýrskou geologií, geotechnikou, užitou geofyzikou a ochranou životního prostředí. Za více než 50 let výuky aplikované geologie na Univerzitě Karlově zde bylo vychováno více než 600 odborníků.

Výzkumná činnost ústavu je široká a zahrnuje řešení řady konkrétních projektů v oblasti problematiky podzemní vody, stavebnictví, ochrany životního prostředí, využívání přírodních zdrojů a stavby zemské kůry. Účast studentů na výzkumu ve formě samostatné práce v laboratoři či v terénu je samozřejmou součástí celého studia.
Ústav disponuje nejlépe vybavenou laboratoří mechaniky zemin v ČR a mezinárodně registrovanou radioizotopovou laboratoří pro určování stáří hornin, vod, přírodních a archeologických vzorků pomocí radiouhlíkového a tritiového datování.

Spolupracujeme s řadou institucí a firem, jejich neúplný seznam je uveden zde.

Oddělení hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky byla založena v roce 1952. V roce 1994 byla tato tři oddělení sloučena do společného ústavu. Mezi významné osobnosti oddělení patřil Prof. Rudolf Běhounek, Prof. Ota Hynie, Prof. Jan Šilar.


 

Publikováno: Čtvrtek 15.11.2018 10:35

Akce dokumentů