E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová kniha: O parazitech a lidech

Paraziti jsou tvorové fascinující – na jedné straně svou schopností ubližovat, na druhé straně svou všestranností a vynalézavostí, která nám dokáže prozradit mnoho o povaze živého světa. O dechberoucím světě parazitů, jejich místě v přírodě i jejich vztazích s lidmi právě vychází populárně-naučná kniha, jejíž autorský kolektiv má těžiště na naší katedře parazitologie.

Snahou autorů této knihy bylo představit pokud možno populární a čtivou formou různé parazity i parazitický způsob života, a to z různých úhlů pohledu – od lékařského a veterinárního přes biologický a fenomenologický až po historický a umělecký. Kniha se zabývá parazity co nejkomplexněji, včetně jejich evoluce, a dokonce ukazuje, že cizopasníci nemusejí být vždy jen ti zlí.

Popularizace s sebou vždy nese i nezbytnou míru zjednodušení, a proto v případě hlubšího zájmu naleznou zájemci podrobnější a zároveň odbornější informace v řadě doporučených literárních zdrojích českých i cizojazyčných. Při vyhledávání dalších informací bychom však chtěli varovat před nebezpečím, které s sebou nese hledání informačních zdrojů na internetu. Internet v sobě ukrývá opravdu nepřeberné množství informací. Naprostá většina těchto informací, a v některých případech bohužel dezinformací, však nepodléhá žádnému dohledu ve smyslu kontroly pravosti a správnosti uvedených skutečností. Svět internetu je sice zcela svobodný, současně však nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje a hodnověrnost zde získaných informací se velmi různí. Současný technický pokrok i svoboda šíření myšlenek navíc umožňují volně distribuovat různé (dez)informace rovněž tištěnou formou. A tak je zodpovědnost za posouzení relevantnosti předkládaných informací přesunuta na jejich konzumenty, tedy čtenáře knih, časopisů, novinových článků, webových stránek apod. Právě vyšlá kniha tak chce nejenom populární formou přiblížit čtenářům základní informace o parazitech, chce současně také bojovat s dezinformačním nebezpečím, kterému jsou lidé čím dál častěji vystavováni.

Strach vyvolává většinou to co je neznámé, nepoznané a co skrývá nebezpečí. Jedině poznání nám umožní rozeznat hranici mezi oprávněnými a zbytečnými obavami. Skutečně nebezpečné parazity rozhodně nesmíme podceňovat. Bylo by však chybné bát se všech cizopasníků, dokonce i těch, kteří by mohli být našemu zdraví prospěšní. Jako vždy platí, že nejdůležitější je náležitá informovanost. A právě k ní přispívá tato nová kniha, která je o parazitech… a lidech, samozřejmě.


ODKAZY:

Česká parazitologická společnost: http://www.parazitologie.cz/, zejména pak sekce pro veřejnost: http://www.parazitologie.cz/dotazy.html

Dotazy na téma paraziti, jejich biologie, diagnostika a léčba můžete posílat na adresu: dotazy@parazitologie.cz

Katedra parazitologie: https://www.natur.cuni.cz/biologie/parazitologie

Národní referenční laboratoř (NRL) pro diagnostiku střevních parazitóz:

http://www.zuusti.cz/narodni-referencni-laborator-pro-diagnostiku-strevnich-parazitoz/


Název knihy: O parazitech a lidech

Editoři: Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák

Autorský kolektiv: 12 autorů

ISBN 978-80-7553-350-0

Vydání první, 2018, Triton


Knihu si můžete koupit také v našem fakultním e-shopu


 

Publikováno: Úterý 06.03.2018 11:05

Akce dokumentů

Kategorie: