E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNepřehlédněte soutěž o Cenu CRYTUR 2018

Cena CRYTUR 2018 patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).

 


Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.
Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.


Ceny pro výherce

1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce
2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce
3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

Časový harmonogram soutěže:

prosinec 2017 – vyhlášení soutěže
15. května 2018 – uzávěrka podání přihlášek
31. května 2018 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce
poslední týden v červnu 2018 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. (termín bude ještě upřesněn v průběhu soutěže)


Zájemci o účast v soutěži doručí do 15. května 2018 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.


Vyhodnocení soutěže:

Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o.

Kvalifikační kritéria:

  • odborná kvalita
  • přínos k současnému stavu poznání
  • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi
  • inovativní přístup k problematice

Materiály ke stažení pro akademický rok 2017/2018:

Pravidla a podmínky Cena Crytur 2017/2018

Přihláška do soutěže 2017/2018 (doc)

Čestné prohlášení 2017/2018 (doc)

Leták k soutěži 2017/2018 (pdf)

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Publikováno: Úterý 20.03.2018 14:40

Akce dokumentů