E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVíkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií s možností získat 3 kredity

Již tento víkend, 7.- 9.12., proběhne víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií. Program je sestaven z řady zajímavých přednášek a hostí mnoho zvaných řečníků, odborníků na dané oblasti. Je možné přijít kdykoli a zúčastnit se jen těch přednášek, které vás zajímají. Pro studenty, kteří se zúčastní celého semináře, se zároveň jedná o volitelnou přednášku ohodnocenou ziskem 3 kreditů. Ti, kteří si přinesou laptop a připojí se na wi-fi přes Eduroam, si budou moci prakticky vyzkoušet mj.vyhledávání v patentových a jiných databázích. Drobné pohoštění zajištěno.

 

KDY: 7. - 9. 12. 2018 
KDE:  studovna Knihovny chemické sekce, Hlavova 8, Albertov 6
kontakt pro zbloudivší: Ondřej Vaněk 736 165 679

 

PROGRAM 

Pátek 7. 12.

13:30 – 13:50  Příchod, registrace
13:50 – 14:00  Zahájení přednášky, organizační pokyny
14:00 – 14:20  Mgr. et Mgr. Hana Kosová (CPPT UK) – Představení CPPT UK a CUIP s.r.o.
14:20 – 15:00  RNDr. Petr Synek (PřF UK) – Co je transfer znalostí a technologií?
15:00 – 16:00  RNDr. Kateřina Hartvichová (HARBER IP s.r.o.) – Ochrana průmyslového vlastnictví, 
                          příprava patentové přihlášky, zkušenosti z praxe patentové zástupkyně

16:00 – 16:30   Dotazy, diskuze, přestávka
16:30 – 17:15   RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, PhD. (i&i Prague s.r.o.) – Tržní hodnota výzkumného     
                           projektu (oceňování technologií, odhad hodnoty duševního vlastnictví)

17:15 – 18:00   prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB TTO s.r.o.) – Technologický transfer při vývoji
                            nových léčiv – zkušenosti ÚOCHB AV ČR

Sobota 8. 12.

09:00 – 10:00    RNDr. Ondřej Vaněk, PhD. (PřF a CPPT UK) – Ochrana duševního vlastnictví
10:00 – 11:00     PhDr. Jana Engelová Pavková (ÚPV) – Patenty a patentové databáze, případy z praxe 11:00 – 11:15     Dotazy, diskuze, přestávka
11:15 – 12:00     Mgr. Jana Pilátová (PřF a CPPT UK) – Mám nápad, jak na to? – strategie a portfolio                                     duševního vlastnictví
12:00 – 13:00     Dotazy, diskuze, přestávka na oběd
13:00 – 13:45    Mgr. Ondřej Skořepa (PřF a CPPT UK) – Smlouvy, licence, oceňování vynálezu
13:45 – 14:30     Mgr. Jana Pilátová (PřF a CPPT UK) – Analýza a management informací
14:30 – 15:00      Dotazy, diskuze, přestávka
15:00 – 16:00     Mgr. Ondřej Skořepa (PřF a CPPT UK) – Komunikace, vyjednávání a uzavírání smluv


Neděle 9. 12.

09:00 – 09:45     Mgr. Hana Křepelková (Central European Data Agency) – Projektové řízení: teorie v                                   praxi
 09:45 – 10:45    Mgr. Vojtěch Kadlec (UNICO.ai CZ s.r.o.) – Zakládání a rozvoj spin-off / start-up firmy,                               matchmaking akademické a aplikační sféry
10:45 – 11:00      Dotazy, diskuze, přestávka
11:00 – 11:45     RNDr. Ondřej Vaněk, PhD. (PřF a CPPT UK) – Veřejná podpora vědy a transferu
11:45 – 12:30     Ing. Naďa Koníčková (TC AV) - EU fondy, Horizont 2020, podpora inovací z EU
12:30 – 14:00     Souhrn, dotazy, diskuze, závěr; přestávka na oběd, šprtání a vyplnění ankety
14:00 – 15:00     Pro zájemce možnost ihned složit zkoušku (napsat písemný test)


Seminář je pro zaměstnance a doktorandy PřF UK podpořen v rámci projektu „Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651).

 

Publikováno: Úterý 04.12.2018 10:05

Akce dokumentů