E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka témat diplomových a doktorských prací

Pojďte s námi dělat neviditelnou vědu! Oddělení chemie a fyziky aerosolů, Ústav chemických procesů AV ČR nabízí témata diplomových a doktorských prací.

Co ukrývají a kam odcházejí nejmenší aerosolové částice v atmosféře?

• Chemické složení atmosférických nanočástic a jejich dynamika
• Využití on-line hmotnostní spektrometrie pro studium chování nanočástic v atmosférických aerosolech

Jaké jsou zdroje organických aerosolů v ČR?


• Původ organických aerosolů v ČR
• Využití výsledků různých typů analýz organických látek v atmosférických aerosolech k určení jejich původu

Jsou aerosoly sladké?
 

• Původ cukerných látek v atmosféře • Využití výsledků dlouhodobého měření obsahu cukerných látek v aerosolech a určení vlivu některých jejich přírodních a antropogenních zdrojů

Nevdechneš dvakrát stejný aerosol!

• Změny fyzikálních a chemických vlastností atmosférického aerosolu
• Vlivy teploty, relativní vlhkosti a intenzity slunečního záření


Studium probíhá ve spolupráci s: Přírodovědeckou fakultou UK (obor Environmentální vědy) a Fakultou chemické technologie VŠCHT (obor Organická technologie).


Kontaktní osoba:  Ing. Vladimír Ždímal, Dr. :   zdimal@icpf.cas.cz

Více informací zde: 


 

Publikováno: Středa 28.02.2018 14:55

Akce dokumentů