E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNa reprezentačním plese byli vyhlášeni vítězové ankety Studentský Velemlok

Studentský Velemlok patří již tradičně do rukou nejlepších pedagogů naší fakulty. Letos toto ocenění, které je udělováno na základě studentského hlasování, převzala z rukou děkana fakulty prof. Jiřího Zimy a předsedy akademického senátu fakulty dr. Radima Perlína šestice pedagogů. Všem laureátům upřímně gratulujeme!

 

BIOLOGIE:

kolektiv vyučujících RNDr. Jan Krůšek, CSc.; RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc. a prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. za předmět Molekulární podstata buněčné dráždivosti

Doktorka Vlachová a doktor Krůšek vystudovali Matematicko‑fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a oba nyní působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd na Oddělení buněčné neurofyziologie.

Doktor Krůšek se spolu se svými studenty zabývá biofyzikou, fyziologií a farmakologií membránových iontových kanálů za pomoci terčíkového zámku, mutací podjednotek a fluorescenčních technik. Významně přispěl k poznání interakce podjednotek nikotinového receptoru.

Doktorka Vlachová se věnuje molekulárním a buněčným mechanismům transdukce bolestivých podnětů, analýze elektrofyziologických dat, počítačovému modelování a simulování v neurofyziologii.

Profesor Vyskočil vystudoval Přírodovědeckou fakultu, ve Fyziologickém ústavu Akademie věd se zabývá neurofyziologií a biofyzikou buněčných membrán. Objevil nekvantové uvolňování neuropřenašečů na synapsích savců. Je členem Učené společnosti ČR a The Physiological Society i  nositelem řady ocenění, například Purkyňovy medaile Akademie věd ČR, Medaile Josefa Hlávky nebo medaile Učené společnosti České republiky. Na fakultě přednáší již mnoho let a vychoval několik generací zapálených fyziologů. Věnuje se aktivně hudbě a příležitostně přednáší o vztahu mezi pověrami, vírou a vědou.

Předmět Molekulární podstata buněčné dráždivosti je studenty každoročně hodnocen velmi dobře a kolektiv vyučujících si tak jistě zaslouží toto uznání.

 

CHEMIE:

prof. RNDr. František Opekar, CSc. za předmět Analytická chemie II

Profesor František Opekar studoval analytickou chemii na naší Přírodovědecké fakultě. Po studiích působil na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd a v 90. letech se vrátil zpět na Katedru analytické chemie naší fakulty, kde vyučuje a experimentuje dodnes. Pan profesor je velmi zručný, má hluboké znalosti v elektronice a staví si vlastní, velmi sofistikované, experimentální přístroje, na kterých bádá v oblasti elektroanalytických metod. Pan profesor velmi úzce spolupracuje s 3. lékařskou fakultou naší univerzity a vymýšlí a sestavuje zařízení k monitorování různých biologicky aktivních látek v tělních tekutinách. V soukromí je pan profesor milovníkem dobrého jídla.

 

GEOGRAFIE:

Mgr. Tereza Pachlová za předměty Demografická analýza I a Demografická analýza II

Mgr. Pachlová patří mezi nejmladší pedagogy na Geografické sekci. Absolvovala zde studium Demografie, kde pokračuje i ve studiu doktorském. Odborně se zaměřuje na oblasti analýzy úmrtnosti a demografických modelů, spolupracuje však na odborném výzkumu dalších témat. Při studiu se zapojila do výuky cvičení demografické analýzy, což činí nebývale zodpovědně, nechybí jí trpělivost ani nadšení a nezbytný talent pro pedagogickou činnost. Kromě toho se tradičně zapojuje do organizace akcí pro veřejnost a je členkou organizačního týmu mezinárodních konferencí Mladých demografů. Snoubí tak v sobě talent i nadšení, které je a bude pro albertovskou demografii významným přínosem.

 

GEOLOGIE a ÚSTAV PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D za předmět Hydrochemie

Docent Pivokonský absolvoval na naší fakultě studium Ochrany životního prostředí a tématu hydrochemie a kvality povrchových vod se dále věnoval v doktorském studiu na Ústavu pro životní prostředí. Od roku 2005 působí na Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd, kde v současnosti zastává funkci ředitele ústavu. Jeho výzkum je zaměřen na odstraňování metabolických produktů sinic a řas při úpravě pitné vody. Vedle výzkumné činnosti působí jako pedagog na fakultě, kde pod jeho vedením úspěšně zakončila svá studia řada studentů. Jeho přednášky jsou studenty hodnoceny velmi kladně, a to zejména díky jeho schopnosti přenést do výuky aktuální témata z výzkumné praxe. Ve volném čase rád sportuje.


Seznam všech nominovaných na cenu Studenstký velemlok za školní rok 2016/2017


 

Publikováno: Pondělí 26.02.2018 09:45

Akce dokumentů