E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018

Byla otevřena výzva k předkládání projektů na individuální pobyty výzkumníků spojené s mezinárodní mobilitou: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships. Tyto granty jsou zajímavou příležitostí pro (budoucí) postdoky, ale také pro vedoucí výzkumných skupin, kteří si chtějí přivést výzkumníka ze zahraničí. Uzávěrka je 12. 9. 2018.

Read this news in English (published internally, you need to login).
About these grants in English on Faculty of Science website.

Byla otevřena výzva k předkládání návrhů projektů
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Uzávěrka je 12. 9. 2018.

V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná stáž spojená s mezinárodní mobilitou. Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka (fellow). Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na zvolené hostitelské instituci. Délka stáže je 1-2 roky (1-3 roky v případě Career Restart panel).

„Interní pokyny“

Pokud podáváte návrh MSCA-IF projektu, který má být řešen na Přírodovědecké fakultě, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), abychom se domluvili na podpoře, kterou může oddělení před podáním projektu poskytnout.
Při podávání projektového návrhu prostřednictvím Participant Portal prosím uvádějte:
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz

Pokud pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a podáváte MSCA-IF projekt, který má být řešen na zahraniční instituci, v rámci našich kapacitních možností i Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – proto i v tomto případě prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Kontaktní osoby pro MSCA-IF granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

MSCA-IF granty jsou zajímavou příležitostí pro:

  • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
  • výzkumníky, kteří působili (alespoň 2 roky) v zahraničí a přijíždějí / vrací se do Česka,
  • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést potdoka odkudkoli ze zahraničí.

Výzkumník-žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky:

  • K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD, nebo mít od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia minimálně 4 roky praxe ve výzkumu.
  • V zemi, kde je projekt řešen (kde absolvuje stáž), splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy strávil v této zemi maximálně 12 měsíců (maximálně 3 roky za posledních 5 let v případě Career Restart panelReintegration panel a Society and Enterprise panel).
  • S výjimkou Reintegration panel a Global Fellowship může být jakékoli národnosti.

Hostitelská instituce, na které má být projekt řešen:

  • Může být z akademického i z neakademického sektoru.
  • V případě European Fellowships (včetně speciálních panelů) musí být hostitelská instituce v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020.
  • V případě Global Fellowships může stáž probíhat v zemi mimo Evropu, ale součástí projektu musí být návratová fáze (1 rok) na instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020 (návratová fáze je také financována, nevztahuje se na ni pravidlo mobility).

Akce pro MSCA-IF žadatele

Expressions of Interest

Některé instituce a školitelé aktivně hledají zahraniční výzkumníky pro konkrétní výzkumná témata, na která by s nimi připravili projektový návrh. Takové Expressions of Interest lze nalézt mimo jiné na následujících odkazech.

Další užitečné odkazy

Kontaktní osoby pro MSCA-IF granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a chcete se ucházet o MSCA-IF grant, abyste vyjeli do zahraničí? Přijíždíte ze zahraničí a chcete se ucházet o MSCA-IF grant, který byste řešili na Přírodovědecké fakultě? Dejte mi o tom prosím vědět na ludmila.souckova@natur.cuni.cz, abych Vás mohla informovat o dostupné podpoře pro žadatele.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová), Oddělení projektového řízení, 12. 4. 2018.

Publikováno: Čtvrtek 12.04.2018 12:35

Akce dokumentů