E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz CŽV „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ umožní získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK otevíráme akreditovaný kvalifikační kurz. Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejpozději k prvnímu dni konání kurzu absolvují magisterské studium a tuto skutečnost doloží potvrzením. Přihlášení je možno do 20.5. 2018.

 

Absolventi chemických a biologických navazujících magisterských oborů PřF (úspěšné ukončení daného studia je podmínkou) a obdobných programů na UK se mohou v době od 2.7. do 1.8. 2018 zúčastnit prvního ročníku kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní metody“, jehož akreditaci získala naše fakulta spolu s 1. LF UK. 

Absolventi akreditovaného kvalifikačního kurzu jsou způsobilí v souladu s §26 zákona č. 96/2004 Sb., pro výkon laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a dále činností uvedených v §3 a §24 vyhl. č. 424/2004 Sb., v pozdějším znění vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 391/2017 Sb. pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí oboru.

Kurzovné je stanoveno na 11 000,- Kč a první zkoušky proběhnou během září 2018, takže již od 1.10.2018 budou moci absolventi nastoupit do zdravotnických zařízení a plně využít své vysokoškolské vzdělání.

Kurz je vhodný pro všechny naše doktorské studenty, absolventy magisterských studijních oborů v jarním termínu letošního akademického roku (stačí doklad o úspěšném ukončení Mgr. studia, nemusí být diplom) a všechny bývalé absolventy s titulem Mgr. Kapacita kurzu je 30 osob.


Více se o kurzu, včetně možnosti podávat přihlášku, dozvíte ZDE


 

Publikováno: Pondělí 26.03.2018 15:35

Akce dokumentů