E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKrátký a anonymní dotazník mapující informovanost a zkušenost studentů s drogami.

Katedra farmacie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se v rámci dlouholetého výzkumu zabývá novými syntetickými drogami ze skupiny cathinonů. Zajímá ji rozsah informovanosti a zkušenosti studentů s drogami.

Vyplněním krátkého anonymního dotazníku nám pomůžete získat cenné informace, které budou následně publikovány v odborných časopisech a poslouží k lepšímu pochopení drogové problematiky u nás.

Pokud jste tento dotazník v minulosti vyplňovali, děkujeme a prosíme o znovuvyplnění, jelikož odpovědi získané nyní a v minulých letech budou porovnávány.

Dotazník najdete zde

Za tým katedry farmacie 3. lékařské fakulty UK Vám srdečně děkuje a zdraví Vás

Ben Eden

student oboru Všeobecné lékařství na 3.lf UK a řešitel SVA na katedře farmacie 3.lf UK

Publikováno: Čtvrtek 05.04.2018 16:20

Akce dokumentů