E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKniha "Atlas náboženství Česka"

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Je dílem kolektivu autorů pod vedením Tomáše Havlíčka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

 

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Každá kapitola sestává jak z kartografické, tak i z textové části, které vysvětlují rozložení analyzovaného jevu v prostoru v obecném kontextu. Atlas tedy vysvětluje prostorové aspekty religiozity české společnosti a reflektuje její minulý i současný vývoj, rozmanitost a ovlivnění globálními trendy.

HAVLÍČEK, T., KLINGOROVÁ, K., LYSÁK, J. et. al  (2017): Atlas náboženství Česka. Karolinum, Praha, 224 s.


Atlas poutavě představil ve Studiu 6 České televize jeho autor kulturní geograf  RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.  z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje  PřF UK.

ke stažení zde


 

Publikováno: Pondělí 08.01.2018 14:50

Akce dokumentů