E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC: Národní informační den

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 27. 11. 2018. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator); osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced); nebo výrazně interdisciplinárním projektům (ERC Synergy).

Read this news in English.

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádají Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady – European Research Council – ERC.

Kdy: 27. 11. 2018 (9:00 – 15:00)
Kde: Karolinum, Ovocný trh 560/5, Praha 1

Informace o akci a registrace – Program.

Cílem akce je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Národní informační den poskytuje jedinečnou příležitost setkat se s představitelem ERC, držiteli ERC grantů a hodnotiteli.

Účast na národním informačním dni doporučuji především:

  • Výzkumníkům, kteří plánují nebo zvažují podání ERC projektového návrhu v horizontu 1-2 let (případně si nejsou jisti, zda splňují profil konkurenceschopného žadatele).
  • Vedoucím výzkumných pracovišť, kteří chtějí podporovat získávání ERC grantů (například včas identifikovat potenciální ERC žadatele a podpořit je při přípravě kvalitního projektu).
  • Školitelům a mentorům, kteří chtějí směřovat své nadějné studenty a postdoky k podání konkurenceschopného ERC projektu někdy v budoucnu.

ERC financuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research), podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Granty jsou určeny:
► výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy
     (ERC Starting a Consolidator),
► osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor, (ERC Advanced)
► nebo pro interdisciplinární projekty 2-4 Principal Investigators z různých oborů (ERC Synergy). Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud uvažujete o podání žádosti o kterýkoli ERC grant, třeba i v horizontu 1-2 let, 
kontaktujte už teď Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), abyste mohli plně využít veškerou podporu,
která se žadatelům o ERC granty nabízí.

 

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová), Oddělení projektového řízení, 12. 11. 2018.

Publikováno: Pondělí 12.11.2018 12:35

Akce dokumentů