E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDocent Jan Brábek byl již podruhé oceněn Ligou proti rakovině

Jan Brábek byl včera večer během Vánočního koncertu Ligy proti rakovině Praha honorován Cenou za významnou práci v oboru onkologie publikovanou v roce 2017. Druhou oceněnou byla primářka Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK MUDr. Ivana Krajsová, MBA. Gratulujeme!

 

 

 

Doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. z katedry buněčné biologie PřF UK byl oceněn "za soubor prací v oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk a definici kategorie migrastatik jako působků, které mají potenciál významně zlepšit prognózu solidních nádorů".  


Co je migrastatické léčba?

Jedná se o zcela nový pilíř protinádorové terapie (vedle chirurgie, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie) – jediný, který byl definován v České republice.  Je třeba zdůraznit, že cílem není nahradit cytostatickou terapii, ale doplnit ji. Kombinace migrastatik s cytostatickými léky a dalšími způsoby terapie se vskutku jeví jako velmi slibný přístup pro léčbu metastázování. Interakce migrastatik s dalšími skupinami protinádorových léčiv nabízí velké příležitosti pro synergické zásahy proti nádorovým buňkám.

Migrastatická léčba se od cytostatické léčby způsobem i cílem léčby. Zatímco cílem cytostatické léčby je bránit růstu a dělení nádorových buněk, cílem migrastické léčby je bránit nádorovým buňkám v pohybu, lokální invazivitě a metastázování. 


 

Publikováno: Středa 05.12.2018 12:10

Akce dokumentů