E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDny otevřených dveří 2018

V pátek a letos nově i v sobotu 19. a 20. ledna 2018 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Zváni jsou všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd na naší fakultě z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia.

 

 

Aplikaci STUDUJ PŘÍRODOVĚDU NA KARLOVCE stahujte zdarma na Google Play. 

 


Program:

 • fakulta bude otevřena v pátek 19. 1. od 9:00 do 16:00, v sobotu 20. 1. pak od 10:00 do 15:00


 

BIOLOGIE, BIOINFORMATIKA A SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY

Bakalářské studijní obory: BiologieBioinformatikaBiologie se zaměřením na vzděláváníEkologická a evoluční biologieMolekulární biologie a biochemie organismů

 

Navazující magisterské studijní obory

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • přiblížíme ti Přírodovědeckou fakultu a zejména Biologickou sekci

 • ukážeme ti PřF jako významnou vědeckou instituci, na které lze používat moderní přístrojové vybavení pro výzkum živých objektů, seznámíš se také s nově vybudovanými i plánovanými infrastrukturami – Biotechnologickým a biomedicínským centrem Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV) a Kampusem Albertov

 • představíme ti studium biologických oborů postavené na modulovém systému, v rámci něhož si student sám vytváří svůj studijní plán

 • seznámíme tě s pěti bakalářskými studijními obory Biologické sekce

 • řekneme ti o možnostech uplatnění absolventů v praxi

 • poradíme ti, jak se připravit k přijímacímu řízení z biologie

 • v diskuzi zodpovíme dotazy k prezentovaným informacím

KDE? Viničná 7, posluchárna Fotochemie a Zoologická posluchárna

KDY? Pátek: 10:00 11:30 13:00

Sobota: 10:00 11:30

 

EXKURZE NA BIOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ

 • umožníme ti návštěvu jednotlivých kateder Biologické sekce, které garantují navazující magisterské obory a s nimi související výzkumné směry

 • necháme tě nahlédnout do specializovaných moderních celosekčních pracovišť, např. do laboratoře elektronové a konfokální mikroskopie

 • seznámíme tě detailněji se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu i významem těchto oborů pro člověka (např. v oblasti medicíny a veterinární medicíny, ochrany biodiverzity, zemědělství, atd.)

 • zodpovíme otázky, které tě v souvislosti se studiem jednotlivých biologických oborů zajímají

KDE? sraz Viničná 7, místa setkání podle konkrétních pracovišť

KDY? Pátek: 11:30 13:00 14:30

Sobota: 11:30 13:00

 

PREZENTACE BIOCEVU

 • Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy

 • témata řešená na novém pracovišti BIOCEV

KDE? Viničná 7, 2. patro, posluchárna 204

KDY? Pátek: 11:30 13:00 14:30

Sobota: neproběhne

 

REFLEXE STAVU PLANETY

 • přednáška vedená fakultními vědeckými kapacitami

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? Pátek: 15:30

Sobota: neproběhne

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY BIOLOGICKÉ SEKCE

 • více o historii, knihovním fondu, o možnostech práce s literaturou

KDE? Viničná 7, 1. patro naproti hlavnímu schodišti

KDY? Pátek: 11:30 13:00 14:30

Sobota: neproběhne

 

EXKURZE DO HRDLIČKOVA MUZEA ČLOVĚKA

KDE? Viničná 7, přízemí vpravo

KDY? Pátek: 10:15 11:30 13:00 14:30

Sobota: 11:30 13:00


 

EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ

Bakalářský studijní obor: Ochrana životního prostředí

 

Navazující magisterský studijní obor

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • seznámíme tě se strukturou a hlavními výzkumnými směry Ústavu pro životní prostředí
 • představíme ti bakalářské a magisterské studium oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, jehož výjimečné postavení je dáno jeho multidisciplinárním přístupem
 • seznámíme tě se studijními plány a hlavními výukovými směry tohoto oboru
 • řekneme ti o možnostech uplatnění absolventů v praxi
 • v diskuzi se na cokoliv můžeš ptát i současných studentů

KDE? Benátská 2, Krajinova posluchárna (druhé mezipatro)

KDY? Pátek: 9:00 12:30

Sobota: 10:00

 

NAŠE PROJEKTY A LABORATOŘE

 • představíme ti zajímavé terénní i laboratorní projekty našich studentů, kdy tě zároveň podrobněji seznámíme s aktuálním zaměřením jednotlivých vědních oborů (ochrana ovzduší, půdy a biodiverzity, dekontaminace vody a půd aj.)

 • umožníme ti návštěvu našich laboratoří, kde si budeš moct prohlédnout ukázky studentských vědeckých prací

KDE? Benátská 2, sraz v Krajinově posluchárně (druhé mezipatro)

KDY? vždy po informační přednášce

Pátek: cca 10:00 13:30

Sobota: cca 11:00


 

CHEMIE, BIOCHEMIE, KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA

Bakalářské studijní obory: Chemie, Medicinální chemieChemie a fyzika speciálních materiálůChemie se zaměřením na vzděláváníKlinická a toxikologická analýzaBiochemie

 

Navazující magisterské studijní obory

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • informace o možnostech studia chemických oborů a programů na PřF UK

 • vždy po úvodní přednášce budou následovat podrobnější informace k jednotlivým studijním oborům

 • představíme ti všechny bakalářské studijní obory zajišťované chemickou sekcí

 • prohlédneš si speciální přístrojové vybavení chemické sekce zahrnující moderní technologie a umožňující špičkový výzkum

 • představíme ti možnosti využití 3D tiskárny ve výuce chemie

KDE? Hlavova 8, posluchárna CH1

KDY? Pátek: 10:00 12:00

          Sobota: 11:00

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky nejmodernějšího přístrojového vybavení chemické sekce

 • UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí, laboratoře moderní organické syntézy

KDE? Hlavova 8

KDY? Pátek: 9:00 11:00 13:00

Sobota: 10:00

 

Knihovna chemie (vstup ze suterénu): fotokoutek, placky, výstava – analytická chemie

Výstava Luminiscence

KDE? Hlavova 8

KDY? Pátek i sobota: po celou dobu konání DOD


 

GEOGRAFIE, DEMOGRAFIE, HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE

Bakalářské studijní obory: Fyzická geografie a geoinformatikaGeografie a kartografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání,Sociální geografie a geoinformatikaPovrchová a podzemní vodaVědy o ZemiDemografie se sociální geografiíDemografie s ekonomiíDemografie se sociologií

 

Navazující magisterské studijní obory

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • prezentace bakalářského studia geografických oborů

 • prohlídka geografických pracovišť pro zájemce o studium s možností získat další informace o studiu, přijímacích zkouškách, nabídce oborů ad.;

 • možnost vyzkoušet si práci geografa a mnoho dalších aktivit

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? Pátek: od 12:00 prezentace, cca od 13:00 prohlídka

Sobota: od 12:00 prezentace, cca od 13:00 prohlídka

 

INFORMAČNÍ STÁNEK

 • informace o studiu, přijímacích zkouškách, nabízených oborech, uplatnění absolventů

KDE? Albertov 6, 1. patro chodba

KDY? Pátek: 8:00–12:00

Sobota: 9:00–12:00

 

GEOLAB

 • interaktivní aktivity umožňující vyzkoušet si práci geografa

KDE? Albertov 6, 2. patro chodba

KDY? Pátek: 8:00–14:00

Sobota: 9:00–14:00

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • cyklus přednášek geografické sekce

KDE? Albertov 6, Levá rýsovna (3. patro)

KDY? Pátek (v sobot cyklus přednášek neproběhne):

8:30–9:15

 • Libor Jelen: Příčiny a formy současných ozbrojených konfliktů - příklad války v Iráku a Sýrii

9:20–10:05

 • Bohumír Janský: Výzkumy českých geografů ve světě - od Bajkalu přes Kyrgyzstán po prameny Amazonky

10:10–10:55

 • Jan Kolář: Země i Mars aneb co vše lze vidět z družice

11:00–11:45

 • Dan Kašpar: Mé místo ve světové populaci

 


 

GEOLOGIE, VĚDY O ZEMI

Bakalářské studijní obory: GeologieGeologie se zaměřením na vzděláváníGeologie s klasickou archeologiíHospodaření s přírodními zdroji, Praktická geobiologieGeotechnologieVědy o Zemi

 

Navazující magisterské studijní obory

 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA

 • představíme ti bakalářské studijní obory

 • seznámíme tě s možnostmi pokračování po ukončení bakalářského studia a s uplatněním absolventů

 • přiblížíme ti jednotlivé ústavy geologické sekce, jejich vědeckou a pedagogickou činnost a progresivní trendy v geologickém i interdisciplinárním výzkumu

 • po informační přednášce bude následovat exkurze po pracovištích geologické sekce, prohlédneš si specializovaná moderní pracoviště jako jsou např. Centrum výzkumu stabilních izotopů nebo Laboratoř mikrosondové analýzy; představíme ti vybavení, které umožňuje špičkový výzkum a současné je využíváno v rámci výuky

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? Pátek:10:30 prezentace, 11:30 prohlídka

Sobota: 10:30 prezentace, 11:30 prohlídka

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

KDE? Albertov 6, 1. suterén vlevo

KDY? Pátek: 12:30 14:30

Sobota: 12:30 14:00

KDE? Albertov 6, 1. patro

KDY? Pátek: 13:00 15:00

Sobota: 13:00 14:30

 • Geologie všemi smysly, interaktivní program

KDE? Albertov 6, přízemí a 1. patro

KDY? Pátek: 9:00–16:00

Sobota: 10:00–15:00O dni otevřených dveří

Den otevřených dveří se každoročně koná v druhé polovině ledna. Konkrétní datum se stanovuje v létě a je zde oznámeno. Podrobný program po oborech (čas a konkrétní posluchárny) bývá zveřejňován obvykle na počátku ledna.

Co všechno se u nás dozvíte?

- veškeré detaily o studiu bakalářských a magisterských studijních programů a oborů

- podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě

Pedagogové a studenti naší fakulty vám odpoví na:

- otázky týkající se vlastního studia i následného uplatnění v praxi

- otázky týkající se přijímacího řízení

- vše ostatní, co vás bude zajímat

Představíme vám:

- garanty jednotlivých studijních programů a oborů i studenty magisterského a doktorského stupně studia

Seznámíme vás detailněji se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu i významem těchto oborů pro člověka

 

 

Můžete si prohlédnout a navštívit:

- posluchárny a laboratoře

- muzea a sbírky: Hrdličkovo muzeum člověka (Viničná 7), Chlupáčovo muzeum historie Země Mineralogické sbírky (Albertov 6)

 

 

Spojení MHD:

 • Benátská 2, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 6, 18, 24 do zastávky Botanická zahrada
 • Viničná 7, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + BUS č. 291 do zastávky Viničná nebo Metro trasa C do stanice I.P.Pavlova + BUS č. 291 do zastávky Viničná
 • Albertov 6, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 6, 18, 24 do zastávky Albertov
 • Hlavova 8, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 6, 18, 24 do zastávky Albertov

Parkování:

 • Viničná 7, Praha 2 -  parkování (placené) v ulici Viničná
 • Benátská 2, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst) nebo Viničná
 • Albertov 6, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst)
 • Hlavova 8, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst)
 • Mapa okolí Albertova

Na všechny se velmi těšíme!

Pedagogové a studenti Přírodovědecké fakulty UK v Praze = Přírodovědci.cz

 

Publikováno: Pondělí 01.01.2018 00:00

Akce dokumentů