E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDemonstrační laboratoř firmy Metrohm na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Dne 13. 11. 2018 podepsali ing. Peter Barath, PhD, ředitel společnosti Metrohm Česká republika s.r.o., a prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan Přírodovědecké fakulty University Karlovy, smlouvu o zřízení demonstrační laboratoře firmy Metrohm na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

Tímto slavnostním aktem byla završena plodná a velmi úspěšná spolupráce firmy Metrohm s UNESCO laboratoří elektrochemie životního prostředí na Př FUK v oblasti elektroanalytické chemie a zároveň se otevřely dveře i pro další, nové oblasti spolupráce v oblasti Ramanovy spektrometrie a v oblasti iontové chromatografie v souladu s rozšiřujícím portfoliem firmy Metrohm. Významným přínosem pro PřF UK je zajištění přístupu studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia k nejmodernější instrumentaci ve výše uvedených oblastech, a to k instrumentaci neobyčejně kvalitní, spolehlivé a uživatelsky přívětivé, jak dokazuje vynikající mezinárodní renomé firmy Metrohm (viz např. https://www.metrohm.com/cs-cz).

Společnost Metrohm Česká republika dlouhodobě velmi účinně finančně, materiálně i organizačně podporuje nejrůznější aktivity PřF UK a odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické jako je např. Cena Karla Štulíka (soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie), Štulíkova přednáška (přednáška věnované památce Prof. Ing. Karla, Štulíka, bývalého děkana PřF UK, vedoucího katedry analytické chemie a dlouhodobého funkcionáře ČSCH), příhraniční semináře pro mladé elektroanalytické chemiky pořádané ve spolupráci s Německou chemickou společností (GDCh) a nespočetné semináře a přednášky z oblasti elektroanalytické chemie. Mimořádně významná je i odborná a technická pomoc společnosti Metrohm Česká republika při realizaci řady projektů základního (projekty GAČR) i aplikovaného (projekty TAČR) výzkumu UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí na PřF UK.

 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (vlevo), děkan PřF UK, a Ing. Peter Barath, Ph.D. (vpravo), ředitel společnosti Metrohm Česká republika s.r.o., při podpisu smlouvy o zřízení demonstrační laboratoře Metrohm na PřF UK.

Tato smlouva je v souladu s dlouhodobou koncepcí PřF UK v oblasti spolupráce s praxí a je může být nepochybně i vhodným příkladem pro další pracoviště PřF UK a další firmy. Umožní realizaci smluvního výzkumu a zavádění poznatků základního výzkumu zejména v oblasti nových matriálů pro elektroanalytickou chemii a nových typů elektrod, sensorů a detektorů. Navazuje tím i na neobyčejně prospěšné aktivity Centra pro přenos poznatků a technologií UK (viz https://cppt.cuni.cz/), které je v této oblasti velmi užitečnou institucí a předpokládá se i provázání společných aktivit UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí a společnosti Metrohm Česká republika v návaznosti na nově vzniklou dceřinou společnost UK nazvanou Charles University Innovations Prague , s.r.o. (CUIP) (viz http://www.cuip.cz/), která může rovněž přispět k efektivnějšímu přenosu nových poznatků základního výzkumu do analytické praxe.

Vzhledem k účinné podpoře mezinárodních seminářů, soutěží a dalších akci bude tato smlouva nepochybně výrazným přínosem i v oblasti internacionalizace studia, které je na všech předních světových univerzitách přikládán neobyčejný význam.

A účinná forma podpory společnosti Metrohm Česká republika s.r.o.  v oblasti základního i aplikovaného výzkumu nepochybně přispěje k tomu nejvýznamnějšímu a nejdůležitějšímu cíli Univerzity Karlovy, kterým je výchova nových odborníků zvládajících a schopných i tvůrčím způsobem rozvíjet nové přístupy, metody a techniky.

 

Jiří Barek

Vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí na PřF UK

a předseda odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické

Publikováno: Pátek 16.11.2018 10:15

Akce dokumentů