E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChemical Society Reviews organizované členy projektu CUCAM

Časopis Chemical Society Reviews (Impact factor = 40.182) uveřejnil v listopadu letošního roku tematické číslo "New catalytic materials for energy and chemistry in transition". Editory tohoto čísla jsou profesoři Jiří Čejka, Petr Nachtigall z katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK a Gabriele Centi (Univerzita Messina). Oba jsou rovněž spoluatory článků v tomto vydání prestižního časopisu.

Číslo "New catalytic materials for energy and chemistry in transition"  se zaměřuje nejen na shrnutí nejnovějších výsledků v oblasti syntézy a vyžití heterogenních katalyzátorů, ale zejména na možnosti vývoje v této klíčové oblasti chemie z pohledu nových katalyzátorů, porozumění reakčních mechanismů a nových procesů včetně využití biomasy. L. Grajciar, C. J. Heard a P. Nachtigall jsou spolu s holandskými kolegy spoluautory článku „Towards operando computational modeling in heterogeneous catalysis“ zaměřeného na možnosti spolupráce mezi teorií a experimentem. J. Přech a J. Čejka ve spolupráci  s kolegy ze Španělska podrobně popsali nové zeolitické katalyzátory a jejich stále širší využití v katalýze „From 3D to 2D zeolite catalytic materials“.    

 

http://cucam.cuni.cz/   

 

 

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. 
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
Gabriele Centi

 

Publikováno: Úterý 04.12.2018 13:35

Akce dokumentů