E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeský mat odpůrcům impaktové hypotézy

Na webu Cosmic tusk věnovaném diskusi o impaktovém původu mladšího dryasu se objevil příspěvek oceňující právě publikovaný článek doc. RNDr. Günthera Kletetschky, Ph.D., z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky a jeho českého multidisciplinárního týmu, který dal mat oponentům impaktové hypotézy vzniku mladšího dryasu i protagonistům představy, že spouštěčem mladšího dryasu byla erupce evropského vulkánu Laacher See.

Úvodní stránka příspěvku o článku českého týmu Doc. Kleteteschky na serveru Cosmic tusk: https://cosmictusk.com/czech-mate/

Doc. Günther Kletetschka je stálicí v týmu většinou amerických vědců zabývajících se od roku 2007 problematikou impaktového původu mladšího dryasu. V tomto roce byla Dr. Richardem Firestonem a spolupracovníky z prestižního pracoviště v USA Berkeley Lab publikována hypotéza ukazující, že příčinou posledního velkého ochlazení na Zemi před nástupem holocénu a zároveň vyhynutí populací velkých pleistocenních savců (mamutů, mastodontů a dalších) i zmizení paleoindiánské clovíské kultury před 12,8 tisíci léty, byla kolize Země s vesmírným tělesem. 

Článek, který právě vyšel v prestižním a zároveň nejstarším geologickém časopise Journal of Geology (https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/699869), vyrazil americkým spolupracovníkům Doc. Kletetschky dech, jelikož doložil platnost uvedené hypotézy na základě výzkumu 13 tisíc let starého sedimentu  zaniklého jezera Stará jímka na Šumavě. Jde o první takto komplexní paleorekonstrukci fyzikálních, chemických, geologických a biologických procesů v jezeře a jeho povodí ukazující na rozsáhlé globální změny na Zemi v dané době. Jde o významný výstup grantu GAČR s akronymem LAYERS (Lakes in the Younger Dryas) číslo 17-05935S řešeného Přírodovědeckou fakultou UK ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR v Českých Budějovicích.

O článku řekl: Richard Fireston (autor hypotézy): "Je to dobrá práce. Data jsou rozsáhlá a analýzy jsou excelentní. Důkazy hypotézy vždy stály na datech, zatímco kritikové se spíše opírali o své pocity."

Doc. Günther Kletetschka při letošním odběru vzorků na zazemněném jezeře pleistocenního stáří Stará jímka na Šumavě (foto E. Stuchlík)

 

Publikováno: Pátek 23.11.2018 10:50

Akce dokumentů