E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme laureátům Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK

Na Předvánočním koncertě PřF UK byly uděleny Ceny děkana nejlepším studentům, absolventům a mladým vědeckopedagogickým pracovníkům.

Několik desítek našich vědeckých pracovníků získá každý rok v ČR i v zahraničí prestižní ocenění za dosažené vědecké výsledky. Ceny pro nejlepší studenty, absolventy a vědeckopedagogické pracovníky uděluje každoročně i děkan naší fakulty. Laureáti si svá ocenění převzali  během tradičního  prosincového koncertu v pražském Karolinu.

Ceny děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu byly uděleny:

Mgr. Magdaleně Holcové  (katedra botaniky)  za práci “Genomické paralely adaptace k vysokohorskému prostředí u dvou divoce rostoucích druhů z rodu Arabidopsis”.

Mgr. Ing. Jakubovi Kubečkovi (katedra fyzikální a makromolekulární chemie) za práci “Počítačové modelování difúze v polymerních roztocích”.

Mgr . Matěji  Romanovi (katedra fyzické geografie a geoekologie) za práci  “Korelace abiotických proxy v holocenních jezerních sedimentech peri-Atlantské Arktidy”.

Mgr. Marku Tuhému - (Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů ) za práci
“Mineralogie částic ze semiaridních půd znečištěných těžbou a metalurgií a jejich transformace/remobilizace při požárech”.


Ceny děkana pro nejlepší absolventy za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu byly uděleny:

Denisovi  Copilas-Ciocianu, B.Sc.  (katedra ekologie) za práci s názvem  “Biogeography, phylogeny, ecology and systematics of epigean freshwater Amphipoda in the Caprathian arc and beyond”.

Junjie He, M.Sc  (katedra fyzikální a makromolekulární chemie) za práci s názvem “Teoretické studium dvojrozměrných magnetických materiálů”.

Mgr. Adamu  Emmerovi, Ph.D.  (katedra fyzické geografie a geoekologie) za práci s názvem
“Dynamics of evolution and hazardousness of lakes in the Cordillera Blanca (Peru)”.

Mgr. Olze Vinduškové, Ph.D.  (Ústav životního prostředí ) za práci s názvem “Key factors in soil organic matter accumlations”.

Mgr. Lukáši Laiblovi, Ph.D.  (Ústav geologie a paleontologie) za práci s názvem “Ontogeny of selected taxa of middle Cambrian trilobites and agnostoids of the Barrandian”.


Ceny děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let získali: 

RNDr. Robert Tropek, Ph.D( katedra ekologie)
Robert Tropek je jedním z klíčových pracovníků katedry ekologie. Zabývá se především ekologií a ochranou hmyzu, stal se garantem a vůdčí osobností těchto směrů a především díky němu v nich nyní katedra ekologie dosahuje významných výsledků.

Pharm.Dr. Eliška Matoušová, Ph.D. (katedra ogranické chemie)
Eliška Matoušová absolvovala doktorské studium v oboru Bioorganická chemie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Na katedru organické chemie nastoupila v květnu 2014 jako postdoktorský pracovník do skupiny prof. Martina Kotory. Je hlavní řešitelkou projektu přípravy kvarterních uhlíkových center a její aplikace v totální syntéze přírodních látek a jejich derivátů

RNDr.Petra Špačková, PhD.  (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)
Ve své vědecké práci se Petra Špačková zaměřuje zejména na různorodá témata urbánní geografie: studium proměny městských čtvrtí, rezidenční mobility a stability, migrace a každodenní mobility a genderu. Patří k velkým nadějím albertovské sociální geografie.

 

 

 

 

Publikováno: Pátek 15.12.2017 15:45

Akce dokumentů