E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení21. ročník Ceny Wernera von Siemense

Jednadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense je plný novinek.Siemens přichází se změnami, jejichž cílem je podpořit zavádění řešení Průmyslu 4.0 v českém prostředí a ocenit ženy, které se rozhodly pro kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Zcela nově tak byla do soutěže zařazena kategorie „Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0“ a nová pravidla má i „Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce“. Současně se zvyšují odměny v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat až do 25. listopadu 2018.

 

Český Siemens zahájil 21. ročník prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů.

 „Novými kategoriemi reagujeme na stav českého průmyslu a společenské postavení žen ve vědě.“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika. 

„Zaměřením nové kategorie na oblast Průmyslu 4.0 chceme obrátit pozornost tématu, které je pro úspěšnou budoucnost českého průmyslu rozhodující.

Věřím, že díky novým pravidlům Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce znovu ukážeme, jak důležité ženy ve vědě jsou, a že je potřeba je ve vědecké kariéře podpořit.“ vysvětluje.

Prostřednictvím soutěže se Siemens dlouhodobě věnuje i osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Zvláštní ocenění je udělováno studentovi, který se při svém studiu potýkal se zdravotními překážkami, a přesto dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků.

Ve 21. ročníku je vypsáno 7 SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ, mezi jejichž vítěze bude rozdělen 1 milion korun.

Zvyšují se odměny v kategoriích za nejlepší diplomové a dizertační práce, a to jak pro studenty, tak pro vedoucí jejich prací  (2017: 30, 20 a 15 tisíc Kč za 1.-3. místo, 2018: 50, 30 a 20 tisíc Kč za 1.-3. místo).

Absolutní novinkou je zapůjčení elektromobilu Volkswagen na školní rok 2019/2020 pro univerzitu vítěze kategorie nejlepší diplomová práce. Plně elektrický automobil zapůjčí společnost Porsche Česká republika s.r.o., Siemens univerzitě dodá nabíjecí stanici. Automobil bude k dispozici studentům i zaměstnancům univerzity.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím internetových stránek Siemens.

Termín uzavírky přihlášek je 25. listopadu 2018. Slavnostní předávání cen proběhne 28. února 2019 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

KATEGORIE A ODMĚNY

Nejlepší diplomová práce

Předseda poroty: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D, rektor VUT v Brně

1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT

1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

 

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

Předseda poroty: prof. RNDr. Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR

300 000 Kč

Nejlepší pedagogický pracovník

Předseda poroty:prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK

100 000 Kč

Ocenění za překonání překážek při studiu

Předseda poroty: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

20 000 Kč student

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Předává: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika

20 000 Kč studentka

Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0

Předseda poroty: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., CIIRC ČVUT

20 000 Kč student

 

Publikováno: Úterý 23.10.2018 11:30

Akce dokumentů