E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2017

uk logo.png
Vynikající studenti Univerzity Karlovy obdrželi ceny rektora. Bodovali i zástupci naší fakulty
Miroslav Soroka, Michal Jakl, Lenka Havelková, Jan Baťka. To jsou jména studentů naší fakulty, kteří se stali laureáty Cen rektora UK. Ty jsou udělovány vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Gratulujeme!
uk logo.png
Pád Azurového oka na Maltě očima našich geologů
Pád skalní brány zvané Azurové oko, která byla jedním ze symbolů Malty, vyvolal řadu otázek. Může podobný osud postihnout i podobné skalní útvary na našem území, například známou Pravčickou bránu? Na otázky redaktorů České televize odpovídal inženýrský geolog z naší fakulty doc. RNDr. David Mašín, Ph. D.
Masin.jpg
KINOLAB.cz: Čí je moje dítě?
KINOLAB.cz ve spolupráci Kinomol a Přirodovědci.cz pro vás připravil filmově-diskuzní cyklus POTOMCI LIDÍ, který zkoumá současné mezilidské vztahy z pohledu přírodních a sociálních věd. V rámci cyklu bude promítán film "Čí je moje dítě" ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6. Následovat bude moderovaná diskuse s hosty.
news.jpg
Latinská Amerika: Uruguay - nejevropštější země Latinské Ameriky
Nevíte něco o Uruguayi? Nebojte se přijít zeptat! V rámci cyklu "Latinská Amerika" bude o této jihoamerické zemi hovořit Vít Korselt z ministerstva zahraničí. Přednáška proběhne ve středu 15.3. ve 14:50 v posluchárně Věž na Albertově 6.
Uruguay.Korselt_oříz.jpg
Odešel Jan Suda
Ve čtvrtek 9. března zemřel Jan Suda – světový botanik, vynikající pedagog, náš kolega a kamarád.
Přednáška: Jak fungují média aneb co se v redakcích děje s vědou?
Chcete poznat, jak fungují novináři, a co se s vědeckými tématy děje v redakcích? Máte jedinečnou možnost, a to v případě, že navštívíte přednášku JAK FUNGUJÍ MÉDIA ANEB CO SE V REDAKCÍCH DĚJE S VĚDOU? Přednáška proběhne za účasti redaktorů magazínu Vesmír Evy Bobůrkové a Marka Janáče. Přednášku povede Eva Samšuková a koná se 5. dubna 2017 od 18:00 v Mineralogické posluchárně Přírodovědecké fakulty.
kamenožrout.jpg
BIOCEV: Sympozium o superrozoluci a zobrazování živých buněk
Ve dnech 5. - 7. dubna 2017 proběhne v BIOCEVU mezinárodní konference na téma zobrazování živých buněk. Registrace na konferenci je možná do 27. 3. 2017. Partnerem konference je firma Nikon.
biocev_789.png
Fotografická výstava: Ázerbajdžán v Botanické zahradě
Děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. si dovoluje pozvat fakultní veřejnost na výstavu fotografií věnovanou 45 letům vzájemných kontaktů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze s Biologickou fakultou Státní Univerzity v Baku, která se bude konat v subtropickém skleníku Botanické zahrady PřF UK Na Slupi 16 ve dnech 22. – 28.3. 2017.
Ázerbajdžán-pozvánka na výstavu-pro veřejnost-1_menší_oříz.jpg
Opatření děkana č. 6/2017: Změna opatření děkana č. 2/2017 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty
Opatření děkana č. 7/2017: Organizační řád Laboratoře cytometrie
BIOCEV - přednáška: Úspěchy chemického zesítění ve spojení s hmotnostní spektrometrii v řešení struktur proteinů
Přednáška prof. Andrey Sinz z Katedry farmacie a bioanalytiky, Ústavu farmacie, University Martina Luthera v Halle, Halle/Saale, Německo, se bude konat v úterý 28. 3. 2017 od 10.00 hod. v Konferenčním sále U2.012 v BIOCEV.
biocev_789.png
47. Jírovcovy protozoologické dny
47. Jírovcovy protozoologické dny budou probíhat 24. - 28. dubna 2017 v konferenčním centru v Nových Hradech.
Zapojte se do výběru fakultního znaku - 2. kolo
Do konce března probíhá celofakultní diskuse a hlasování o nejlepší variantě fakultního znaku.
Upozornění na podvodné emaily
Upozorňujeme fakultní veřejnost, že v poslední době se opět objevily pokusy o podvodné získání hesla (tzv. phishing).
Blahopřejeme pedagogům fakulty ke Dni učitelů!
Pedagogická práce je vedle práce věděcké jedním ze dvou základních pilířů univerzitního života. Jelikož na 28. březen připadá výročí narození Jana Amose Komenského, je v českých zemích tradičně slaven Den učitelů. Všem, kdo se podílejí na výchově dalších vědeckých generací k tomuto svátku upřímně blahopřejeme!
Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
Výstava: Radim Kettner, zakladatel moderní české geologické školy
V neděli 9. dubna 2017 uplyne padesát let ode dne, kdy českou geologickou obec opustil jeden ze zakladatelů moderní české geologie akademik a profesor Univerzity Karlovy Radim Kettner (*5. 5. 1891 – †9. 4. 1967). Jeho profesní dráha byla téměř celý život spojena s Ústavem geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty. Výstavu je možné navštívit v době mezi 7. 4. - 2. 5. v otvíracích hodinách knihovny geologie na Albertově 6.
Radim Kettner-1_oříz.jpg
GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK!
Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.
gisáček_logo_maly.jpg
Přednáška: Přírodní podmínky jižní Patagonie a Ohňové země
Cyklus přednášek "Latinská Amerika" pokračuje tento týden přednáškou o přírodních podmínkách jižní Patagonie a Ohňové země. Přednášet bude RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. z katedry fyzické geografie a geoekologie. Všichni zájemci jsou vítáni.
LA_pozvanka.jenicek_patag.jpg
Diskuse s velvyslancem Estonské republiky Stenem Swedem
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje zve studenty, pracovníky fakulty i širokou veřejnost na cyklus diskusních setkání s velvyslanci Estonska, Lotyšska a Litvy. Setkání s estonským Stenem Schwedem názvem "e-Estonia - chytrá země na hranicích Evropy" proběhne v posluchárně Věž ve středu 10.5. v 16.30. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!
pobalti.jpg
Kurzy plné krve a bezvědomých. Zážitkově se dá učit i poskytování první pomoci
Kvalifikovaná první pomoc je často tím faktorem, který rozhoduje mezi životem a smrtí. Věděli jste, jak zajímavé a úspěšné kurzy pořádá naše fakulta? Naše kurzy zaujaly i univerzitní časopis iForum.
first aid.png
Latinská Amerika: Severní Peru – kolébka španělské kolonizace Jižní Ameriky
Cyklus přednášek Latinská Amerika pokračuje vystoupením významného hydrogeologa a spisovatele Vladimíra Plešingera o historii Peru. Přednáška se koná ve středu 5.4. ve 14:50 v posluchárně Věž na Albertově 6. Všichni zájemci jsou vítáni!
Plesinger_peru_opříz.jpg
Plesinger_peru_opříz.jpg
Výsledky hlasování o budoucí podobu fakultního znaku - 2. kolo
Od 15. do 31. března bylo možno hlasovat pro konkrétní návrh. Výsledky hlasování jsou zveřejněny po projednání komisí pro výběr znaku, která následně doporučí další postup. Pořadí naleznete po rozkliknutí aktuality.
znak.png
45 let spolupráce s Biologickou fakultou Státní Univerzity v Baku: výstava a nové memorandum o spolupráci
Ve dnech 21. - 28.4. 2017 proběhla ve skleníku botanické zahrady naší fakulty výstava věnovaná 45-letému výročí podepsání smlouvy mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Biologickou fakultou Státní Univerzity v Baku.
azer.jpg
BIOCEV - přednáška: Kvasinkové kolonie, primitivní mnohobuněčné organizmy
Přednáška prof. Zdeny Palkové s bohatou obrazovou dokumentací se bude konat v úterý 11. 4. 2017 od 15:00 v Konferenčním sále BIOCEV ve Vestci. Srdečně zveme i studenty a všechny zájemce o problematiku mnohobuněčného chování mikroorganizmů.
seminar_palkova_oříz.jpg
Děkanský sportovní den 2017
Sportumilovní studenti budou mít ve čtvrtek 20. dubna možnost skutečně pestrého vyžití. Letošní děkanský sportovní den nabízí 23 různých sportovních aktivit na řadě míst Prahy. Na všechny se těší organizační tým katedry tělesné výchovy PřF UK.
volej.JPG
Přednáška a beseda s prof. Abdelkarimem Daoudem
Současné společenské dění v Severní Africe a její příroda. Přednáška proběhne v úterý 11. dubna 2017 od 17:15 v učebně Levá rýsovna na Albertově 6. Prof. Abdelkarim Daoud je geograf z Université Sfax, který je dlouholetým spolupracovníkem geografické sekce naší fakulty. Je specialistou na hospodaření s vodou v aridních oblastech a vzájemné interakce přírodního a společenského vývoje v Tunisu a Severní Africe.
karim_oříz.jpg
Kde se vzala hmyzí křídla?
Paleoentomolog Jakub Prokop a jeho doktorská studentka Martina Pecharová se na katedře zoologie již řadu let věnují jedné z velkých záhad evoluce: původu a struktuře hmyzích křídel. V současnosti existuje hned několik hypotéz, mezi nimiž je velmi obtížné rozhodnout. Podle jejich posledního článku, který vyšel v prestižním časopise Current Biology, by měli dát jejich kolegové z oboru evoluční entomologie přeci jen přednost jedné z nich. Té, která vychází z modernějších vědeckých poznatků a je známa pod označením duální model.
paladictyoptera imago_MA.tif
Upozornění na infikované e-maily
Na RUK zaznamenali od 3.4. šíření infikovaných e-mailů. Ve fakultních schránkách je zatím úspěšně blokuje Google.
Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů UK
Univerzitě Karlově záleží i na jejích absolventech – přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se, jaké možnosti univerzita a její fakulty pro své absolventy nabízejí. Představíme vám širokou nabídkou vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele, děti…), určených pro občany ČR i pro cizince, či nabídneme možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím internetu. Akce se zúčastní i zástupci naší fakulty.
uk logo.png
Univerzita Karlova slavila 669. výročí založení. Při té příležitosti ocenila i členy akademické obce PřF UK
Univerzita Karlova si připoměla výročí 669 let od svého založení. U příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK poprvé obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae.
uk logo.png
Přednáška: Lékaři bez hranic v Súdánu
Český chirurg Tomáš Šebek odjel v lednu 2017 na svou již pátou misi s Lékaři bez hranic. Poprvé zamířil do Afriky, konkrétně do Jižního Súdánu, a ve své přednášce se s námi podělí o čerstvé zážitky z práce v tamější nemocnici. Přednáška se koná ve středu 19. 4. v 16:45.
lékaři bez hranic.jpg
Přednáška: Drogová problematika v Latinské Americe pohledem Celní protidrogové jednotky
Cyklus přednášek "Latinská Amerika" pokračuje tuto středu tématem drogové problematiky v Latinské Americe očima Celní protidrogové jednotky. Přednáška začíná ve středu 19.4. ve 14:50 v posluchárně Věž na Albertově 6.
Zveme_drogy v LA2017_oříz.jpg
Pod povrchem přírodní idylky zuří krutá chemická válka, popisuje biochemička Markéta Martínková
Všude v přírodě, jakkoli se nám může zdát jako idylická, zuří chemická válka mezi různými organismy. Její zákonitosti popsala v Magazínu Leonardo doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. z katedry biochemie naší fakulty. Celý příspěvek si můžete poslechnout prostřednictvím stránek Českého rozhlasu.
m. martínková.jpg
Albertovské stráně 2017
Ve středu 19. 4. proběhla pravidelná jarní brigáda na Albertovských stráních. Tak jako každoročně i letos bylo hlavní náplní této události zušlechtění přírodního prostředí v okolí Albertovských schodů. I přes nepřízeň počasí se na brigádě prostřídalo okolo 25 členů akademické obce, včetně osmi členů akademického senátu a pana děkana. Práce na stráních probíhaly pod dohledem prof. Frouze a Ing. Hausera a jednalo se především o odklízení větví, likvidaci různých náletových rostlin či přehazování kompostu.
Prezentace projektů podpořených z Česko-norského výzkumného programu
V úterý 25. dubna od 9.00 proběhne v posluchárně Ch3 v budově chemických ústavů Hlavova 8 prezentace všech projektů, které byly na Přírodovědecké fakultě UK řešeny s podporou Česko-norského výzkumného programu (Norské fondy). Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!
logoN jpg_maly.jpg
Latinská Amerika: Bohatství kolumbijských Kordiller
Cyklus přednášek "Latinská Amerika" pokračuje i tento týden. Ve středu 26.4. bude probírána další z latinsko-amerických zemí, Kolumbie. Přednáška proběhne od 14.50 v posluchárně Věž na Albertově 6. Všichni zájemci jsou vítáni.
Liska_Kolumbie_oříz.jpg
schody (8 of 14)čtv.jpg
Mezinárodní soutěž FameLab 2017 v ČR úspěšně postupuje k národnímu finále
Ve dvou regionálních kolech soutěže (v Praze 11. 3. 2017 a ve Zlíně 25. 3. 2017) odborná porota vybrala 10 soutěžících a poslala je dále do národního finále. Bude se konat v neděli 14. 5. 2017 od 19.00 hodin v Divadle Ypsilon v Praze 1. Vstup je zdarma, všichni zájemci o popularizaci vědy jsou vítáni!
famelab_oříz.png
Raudonikis_DSC5608.jpg
Na naší fakultě byly představeny výsledky projektů podpořených z Česko-norského výzkumného programu
Z Česko-norského výzkumného programu (Norské fondy) byly na Přírodovědecké fakultě UK podpořeny tři výzkumné projekty - dva v prioritní oblasti “životní prostředí”, jeden v oblasti “zdraví”. Výsledky mezinárodní spolupráce byly představeny během závěrečné konference, která se konala dne 25. dubna 2017.
logoN jpg.jpg
Latinská Amerika: Kuba Fidela Castra
Cyklus přednášek "Latinská Amerika" pokračuje i tento týden. Na řadě je tentokrát přednáška ředitele Ústavu Iberoamerických studií FF UK Praha prof. Josefa Opatrného, CSc. na téma "Kuba Fidela Castra". Přednáška se koná v posluchárně Věž ve středu 3.5. ve 14:50.
Opatrný_Kuba_oříz.jpg
Studentský spolek EGEA se představuje
Zajímají vás geografická témata a chtěli byste tuto svou vášeň sdílet s podobnými nadšenci? Pak vás možná bude zajímat studentský spolek EGEA, který právě takovým nadšencům poskytuje platformu. Blíže se s ním můžete seznámit ve středu 3. května v 19.00 v Levé rýsovně na Albertově 6.
egea praha_oříz.png
Výstava "J. Felkl & syn, továrna na glóby" v předsálí Mapové sbírky
Geografická sekce PřF UK a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy pořádají výstavu u příležitosti 200. výročí narození a 130. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy. Výstava probíhá v Mapové sbírce PřF UK od 5.5. 2017.
G17_otevreny1_oříz.jpg
Přednáška: THE LIMESTONE OF MALTA GEOLOGY, PROPERTIES and DETERIORATION
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů srdečně zve všechny zájemce na přednášku o geologii, vlastnostech i využití maltských vápenců v bohaté historii tohoto malého ostrova. Přednášku prosloví přední odborník na tuto problematiku Dr. Peter Gatt (Institute of Engineering & Transport, MCAST, Malta). Přednáška se koná v pátek 12.5. od 9:00 v ložiskových sbírkách v budově Albertov 6.
Flyer Peter Gatt_oříz.jpg
Sten_Schwede_Ambassador_of_Estonia_in_Prague_oříz.jpg
Student oboru Kartografie a geoinformatika v ČT
Bc. Michal Jakl vystoupil se svou mobilní aplikací "DoPřírody!" v pořadu Studio 6 v České televizi. Aplikaci zpracoval jako svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.
jakl_oříz.png
logosoc.png
Konference: Czechia - již rok oficiální
Veřejná konference "Czechia - již rok oficiální" proběhne 1.6. mezi 15 - 17 hodinou ve Velké geologické posluchárně. Pořádá ji Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK a jejím cílem je seznámit účastníky s dosaženým pokrokem při používání anglického jména Czechia v těch situacích, kdy ostatní státy běžně používají svá krátká zeměpisná jména. Vystoupí zástupci řady akademických i neakademických profesí. Moderuje Jakub Železný.
CZECHIA_=_Bohemia_+_Moravia_+_Silesia_oříz.jpg
Zapojte se s námi do výzkumu parazitů volně žijících zvířat
Stále se rozrůstající městské prostředí poskytuje mnoha živočichům nová místa k životu. Avšak soužití s lidmi přináší volně žijícím zvířatům i časté kolize s auty a skleněnými plochami, jejichž výsledkem jsou pak mrtvolky ježků, veverek a různých ptáků. Cílem monitoringu, který z části probíhá i na katedře parazitologie PřF UK, je využít tyto „nedobrovolné sebevrahy“ k monitoringu patogenů v městských a příměstských oblastech.
majerová_oříz.png
Seminář k programu H2020: klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny
Na semináři se dozvíte předběžné informace o konkrétních tématech, která by měla být v rámci programu Horizont 2020 financována v období 2018-2020 v oblastech (i) klima, životní prostředí, suroviny (Societal Challenge 5) a (ii) zemědělství, lesnictví, mořský a sladkovodní výzkum, bioekonomika (Societal Challenge 2). Seminář proběhne v Mineralogické posluchárně 24.5. od 10 do 12 hod. Akce je otevřená i pro zájemce mimo Přírodovědeckou fakultu.
horizon2020-globe-logo-600_0_oříz.jpg
Informace OPv - Zápis z 6. zasedání VRF dne 13. dubna 2017
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod.
zápis VRF 13.4.2017.pdf
Zlatá medaile od dánského prince pro nejlepší mladé vědce
Dánský princ Joachim předal zlaté medaile pěti nejlepším týmům na soutěži EUSO - evropské olympiádě mladých vědců. Letos tohoto prestižního úspěchu dosáhl i tým z České Republiky. EUSO je týmová soutěž nejlepších maximálně sedmnáctiletých evropských fyziků, chemiků a biologů jejíž 15. ročník se letos konal (7. - 13.5. 2017) v dánské Kodani. Mentorem mladých biologů byl prof. Jan Černý z katedry buněčné biologie.
EUSO 3_oříz.png
Geografové na cestách: Japonsko
Přijďte si poslechnout, jak vypadá realita českých WWOOFerů od studenta geografie, který měl šanci si to vyzkoušet na vlastní kůži. Přednáška nejen o dobrovolnictví, ale také o tom, jak v zemi „vycházejícího Slunce“ přežít vyčerpávajících 80 dní. Přednáška proběhne ve čtvrtek 18. května v 19.00 v Levé rýsovně. Pořádá studentský spolek EGEA.
plakát_oříz.png
Rektorský sportovní den
Stalo se milou tradicí, že jeden den v roce je vyhrazen k setkání všech sportovních nadšenců naší milované a i ve světě uznávané Univerzity Karlovy. Jeden den v roce se mohou setkat při sportovním klání nejen studenti ale i akademičtí pracovníci. Rektorský sportovní den probíhá na řadě sportovišť UK. Avšak studenti, POZOR. Během rektorského sportovního dne výuka na PřF UK NENÍ ZRUŠENA!
uk logo.png
7. ročník soutěže FameLab v České republice má své vítěze!
Národní finále se konalo v neděli 14. května ve Studiu Ypsilon v Praze. Odborná porota ve složení prof. Václav Pačes, AV ČR - předseda poroty, Mgr. Marie Rodinová (finalistka FameLab 2011), Dr. Michael Londesborough (chemik a popularizátor vědy) se při hodnocení jednotlivých vystoupení zaměřila především na vědeckou správnost, srozumitelnost a schopnost zaujmout publikum. Absolutní vítězkou se stala Tereza Mašínová (Mikrobiální ústav AV ČR Praha), která je externí doktorandkou naší katedry genetiky a mikrobiologie. Gratulujujeme!
famelab 23558484.png

Akce dokumentů