E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZapojte se s námi do výzkumu parazitů volně žijících zvířat

Stále se rozrůstající městské prostředí poskytuje mnoha živočichům nová místa k životu. Avšak soužití s lidmi přináší volně žijícím zvířatům i časté kolize s auty a skleněnými plochami, jejichž výsledkem jsou pak mrtvolky ježků, veverek a různých ptáků. Cílem monitoringu, který z části probíhá i na katedře parazitologie PřF UK, je využít tyto „nedobrovolné sebevrahy“ k monitoringu patogenů v městských a příměstských oblastech.

 

Volně žijící zvířata ve městech a co s nimi sdílíme?

 

K druhům, které se dokázaly přizpůsobit nově vytvořeným podmínkám a těsnému soužití s člověkem patří například kos černý, straka obecná, sojka obecná, vrána černá, poštolka obecná, veverka obecná, ježek východní i západní či různé druhy myšic. Navíc existuje i několik druhů zvířat, která téměř nikde jinde než v blízkosti lidských sídel nežijí a už je ani jako „divoká“ nevnímáme, jako jsou např. myš či holub.

Prostředí parků a ostatní městské zeleně s námi však sdílí i mnozí bezobratlí živočichové a v jejich řadách jsou i nevítaní hosté jako krevsající hmyz či klíšťata. Populace komárů a klíšťat ve městech si zasluhují naši pozornost nejen proto, že nás obtěžují při procházkách či posezení na trávě, ale zejména proto, že se jedná o významné přenašeče původců mnoha infekčních onemocnění. V našich podmínkách se jedná především o patogeny, které jsou na člověka přenosné ze zvířat, tzv. zoonotická onemocnění neboli zoonózy.

Velká část obyvatel naší země žije ve městech, a proto je zásadní epidemiologickou otázkou, zda a v jaké míře dochází k šíření zoonóz právě zde. Tři vědecké instituce (Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Ústav patologické morfologie a parazitologie Fakulty veterinárního lékařství VFU v Brně a Parazitologický ústav Akademie věd v Českých Budějovicích) proto v letošním roce zahájily výzkum zaměřený na objasnění koloběhu a přenosu některých zoonotických onemocnění ve svých „domovských“ městech a jejich okolí.

Naším cílem je zjistit, zda jsou zvířata obývající městské prostředí nakažena vybranými patogeny, a zda mohou být zdrojem nákazy pro člověka např. prostřednictvím klíšťat. Abychom mohli porovnat situaci ve městech i volné přírodě, byla vybrána tři modelová zvířata hojně se vyskytující v obou odlišných prostředích: veverka, kos a ježek (oba druhy). Tito živočichové jsou hostiteli několika patogenů přenášených klíšťaty a komáry, a ačkoliv existuje řada studií z volné přírody, města byla dosud poněkud překvapivě opomíjena. Naší snahou je tedy tyto důležité informace doplnit.

Zvířata žijící ve městech musí čelit mnoha nástrahám tohoto specifického prostředí, a tak např. často končí pod koly projíždějících aut či (v případě ptáků) umírají po nárazu do skleněných překážek. Takto uhynulá zvířata mohou být velmi cenným zdrojem informací o výše zmíněné problematice. Nálezy uhynulých zvířat jsou však víceméně náhodnou záležitostí, a tak se při našem výzkumu neobejdeme bez vaší pomoci. Proto bychom vás rádi touto cestou požádali o spolupráci při získávání materiálu (veverek, kosů a ježků).

Kontaktní informace a další podrobnosti naleznete v přiloženém letáčku.

Předem děkujeme za vaši pomoc!

Karolina Majerová a Jan Votýpka
Katedra parazitologie PřF UK
karolina.majerova@natur.cuni.cz

Publikováno: Středa 10.05.2017 15:15

Akce dokumentů