E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRektor Univerzity Karlovy vyhlásil 24. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Přihlášky je možné podat nejpozději do 31. 10. 2017

Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.

Přihlášky dle platného Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK nejpozději do 31. října 2017.

Jak se zúčastnit?

Cena a přihláška do soutěže se řídí Statutem cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy.

Výsledky 23. ročníku

Ve 23. ročníku (2015–2016) byly vybrány celkem tři práce:


1. V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

„The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“

Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D. z Filozofické fakulty


2. V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

„Bounding Helly numbers via Betti numbers“

RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty


3. V kategorii lékařské (biomedicínské) byla vybrána práce:

„Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku “

Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty


Všem oceněným blahopřejeme!

Statut Bolzanovy ceny

Udělování ceny se řídí Statutem Bolzanovy ceny ve znění Opatření rektora č. 48/2017, který je platný od 1. 10. 2017.

Publikováno: Čtvrtek 10.08.2017 10:00

Akce dokumentů