E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoslední termín pro podání přihlášek na PřF UK je 28. 2.

Chcete dělat prvotřídní vědu? Chcete pracovat v terénu? Baví vás zkoumat mikroskopický svět nebo se na svět dívat z nadhledu? Nezapomeňte, že se nenávratně chýlí ke konci období podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2017/2018! Více informací o podmínkách přijímacího řízení pro jednotlivé obory najdete po rozkliknutí aktuality.

Vše o přijímacím řízení se dozvíte zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/aktuality/harmonogram-prijimaciho-rizeni


O studijních oborech pro bakalářské i magisterské studium naleznete více na webu: ​https://prirodovedcem.cz/


Více se o studiu na UK dozvíte během Informačního týdne UK, který proběhne ve dnech 20.  - 28. 2. 


K přihlášce není požadováno žádné potvrzení (např. ze SŠ, od lékaře), neuvádějí se žádné známky. 

V případě elektronicky podávané přihlášky se neposílá její listinná podoba.

Upustit od přijímací zkoušky lze pouze při splnění taxativně stanovených podmínek.

Publikováno: Úterý 14.02.2017 13:35

Akce dokumentů

Kategorie: