E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy zlepšil podmínky pro VaV

Přírodovědecká fakulta UK v Praze získala v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) podporu na projekt Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy (VYMEBUA). Celkové způsobilé výdaje projektu dosáhly cca 50,6 milionu korun. Realizace projektu byla ukončena 31.12.2015, momentálně probíhá udržitelnost projektu.

 

V prvním roce období udržitelnosti projektu se počítalo s okamžitým začátkem fáze provozní, tato fáze potrvá pět let po ukončení realizace dotačního projektu OP VaVpI. Hlavním účelem realizace projektu bylo zajištění zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení výzkumných infrastruktur centra BIOCEV  a rozvoj následujících výzkumných programů - Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie a Vývoj léčebných a diagnostických postupů. O rozvoj těchto programů se zasloužily především skupiny doc. Brábka a  doc. Rösela , prof. Palkové, prof. Tachezyho.  Z lékařské fakulty se na rozvoji programů podílejí především skupiny prof. Smetany, doc. Kmocha, a doc. Petráka.

Během prvního roku udržitelnosti se projektové výstupy, získané za pomoci nakoupené přístrojové techniky,  ukázaly být velmi přínosné. Projektem pořízená technika byla hojně využívána pro výzkum. V dalších letech období udržitelnosti výstupy získané pomocí přístrojů povedou k získání publikací, navázané spolupráce mají v budoucnu potenciál pro přenos výsledků do aplikační sféry. Tento projekt je ve všech ohledech přínosem pro rozvoj výzkumných infrastruktur centra BIOCEV.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Monika Cviková

Manažerka projektu

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Viničná 7, 128 43, Praha 2

Tel.: 604 947 921

e-mail: studenom@natur.cuni.cz

 

 

Publikováno: Pátek 10.02.2017 11:45

Akce dokumentů