E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřírodovědecká fakulta UK získala finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro 2 projekty

 

1) Projekt „Zvýšení kvality vzdělání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

Cílem tohoto celouniverzitního projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Plnění cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dílčích projektů 17 fakult a součástí UK v souladu s dlouhodobou vzdělávací strategií UK a relevantními strategickými dokumenty. Aktivity dílčích projektů jsou zaměřeny na rozvoj programů, které byly identifikovány na trhu práce jako oblasti klíčové pro dosažení evropské úrovně kvality ve VŠ vzdělávání.

Dílčí projekt Přírodovědecké fakulty „Rozvoj výuky spjaté s praxí a požadavky trhu práce“ je zaměřen na zajištění obsahových a strukturních změn dvou biologických NMgr. programů Reprodukční a vývojová biologie a Evoluční biologie včetně implementace moderních metod výuky, které povedou k jejich nové akreditaci. Nově akreditované studijní programy budou ve vazbě na potřeby trhu práce s tím, že skladba předmětů bude odpovídat požadavkům soukromého sektoru na absolventy nebo studenti budou absolvovat povinné praxe v soukromých firmách.

 

2) Projekt "Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě"

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2020

Projekt je komplementární k výše uvedenému projektu a formou investic se zaměřuje na modernizaci vybavení a rekonstrukci výukových prostor  na PřF UK (Viničná 7) související s nově navrženými programy Reprodukční a vývojová biologie a Evoluční biologie. Vedle stavebních úprav je mezi plánovanými aktivitami projektu také pořízení moderních klíčových přístrojů pro výuku obou nově navržených programů. Proti stávajícímu stavu dojde k výraznému propojení teoretické výuky vývojově biologických předmětů s nově navrženými pokročilými praktiky využívajícími nejmodernější přístrojovou základnu a rekonstruované místnosti. Nové přístrojové vybavení umožní podstatným způsobem zkvalitnit přípravu studentů a bude využito k jejich praktické přímé výuce i při práci na diplomových projektech.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 15.06.2017 14:00

Akce dokumentů