E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrezentace vítězného návrhu Kampus Albertov proběhne na naší fakultě 14. 2.

Dne 14. 2. 2017 od 14.00 hod. proběhne v prostorech Velké geologické posluchárny Přírodovědecké fakulty UK na Albertově prezentace vítězného návrhu "Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum" architektonického ateliéru ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!
Čas 14.02.2017
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

Program: 

1) Úvodní slovo (zadání UK – idea UK– místo Albertov)

2) Zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-architektonického řešení stavby

 

A.URBANISTICKÝ KONCEPT

1. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VZTAHY A KONTEXT

2. HMOTOVÉ ČLENĚNÍ (ROZESTOUPENÍ BLOKU – ATRIOVÉ NÁDVOŘÍ - PROSVĚTLENÍ, VSTUPY) - schéma urbanismu

3. OKOLÍ (PĚŠÍ ZÓNA, PARKOVÉ ÚPRAVY, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST)  - pohybové schéma

 

B.ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT

1. KONCEPT (SYMBOLIKA, TEKTONIKA, ČLENĚNÍ, UNIVERSALITA, MĚŘÍTKO, PROPORCE, MATERIALIZACE)

FASÁDY  schema fasádního pláště

1. HLAVNÍ FASÁDA

2. CELOPROSKLENNÁ FASÁDA

3. FASÁDA DVORANY - ATRIA

4. ZASTŘEŠENÁ DVORANA – ATRIUM

5. INTERIER (KONCEPT, MATERIALIZACE)

 

C. FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

1. DISPOSIČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM  funkční schema

2. VSTUPY

3. PŘÍZEMÍ

4. BĚŽNÁ PODLAŽÍ – ROZVRŽENÍ FUNKCÍ

5. SUTERÉN

6. STŘECHA

 

D. ENERGETICKÝ KONCEPT

1.  energetické schema

 


Dotazy na autory návrhu  je možno zasílat i předem na e-mailovou adresu miroslav.dvorak@ruk.cuni.cz


O zapojení Přírodovědecké fakulty UK do projektu Kampus Albertov se více dozvíte v této aktualitě na fakulním webu


 

Publikováno: Středa 01.02.2017 17:35

Akce dokumentů