E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPotřebuje Česko vysokorychlostní železnici? Dopravní odborníci se sešli na geografické sekci PřF UK

Centrum dopravního výzkumu CEdoG při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje P5F UK uspořádalo 12. května 2017 setkání geografů k aktuální problematice výstavby vysokorychlostních tratí v Česku. Setkání se zúčastnili zástupci z geografických pracovišť v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem a z pražské Fakulty dopravní ČVUT.

 

 

Cenná byla zejména výměna názorů mezi akademickou obcí a odborníky ze státní správy a dopravní praxe. Své zástupce měly na semináři Ministerstvo dopravy ČR, České dráhy, Siemens, SUDOP nebo Mott MacDonald. Na 30 účastníků semináře se shodlo, že sociální geografie může svými argumenty významně přispět k definici potřebnosti vysokorychlostních tratí a k rozhodování o jejich vedení územím. Absence jasné a obecně sdílené vize, proč tyto tratě potřebujeme, je jedním z důvodů váhání s jejich realizací. Technické řešení je již přitom předmětem četných odborných diskusí.

Proslovené příspěvky:

  • prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (Masarykova univerzita): Hodnocení účelnosti dopravních projektů – poznatky z výzkumu a jejich aplikace na vybrané projekty VRT v České republice.
  • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (Masarykova univerzita): Vysokorychlostní tratě pohledem menších měst a regionálních terminálů.
  • Mgr. Jan Ilík (Ministerstvo dopravy ČR): Jsou očekávání od realizace Rychlých spojení odůvodnitelná?
  • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (Univerzita Karlova): Potenciální dostupnost jako indikátor územních dopadů výstavby Rychlých spojení.
  • Mgr. Petr Pšenička (SŽDC Praha): Proč nejdou Rychlá spojení odůvodnit bez sociální geografie.

Za organizátory semináře:

Miroslav Marada (marada@natur.cuni.cz) a Václav Jaroš (vasekjaros@seznam.cz

Publikováno: Úterý 23.05.2017 15:15

Akce dokumentů