E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokroky v biologii 2017: Globální změny a výzvy

Pokroky v biologii je název kurzu, jehož prostřednictvím se mohou talentovaní středoškoláci připravit na úspěšné zvládnutí přijímacího řízení. Přihlásit se do něj můžete do 8.1. A nebojte se - platit nemusíte!

 

CO JE NÁPLNÍ KURZU?

Kurz si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Každý rok mají přednášky jiné jednotící téma - letos Globální změny a výzvy.

Během kurzu nebudou systematicky probírány znalosti obsažené ve středoškolském učivu - kurz by měl sloužit jako nadstavba propagující biologii jako vzrušující vědeckou disciplínu s obrovskou perspektivou profesionálního uplatnění a společenské prestiže.

 

JAKÝ JE PROGRAM?

Program kurzu si můžete prohlédnout zde.

Podrobné náplně jednotlivých přednášek (anotace) najdete zde.

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro všechny zájemce o biologii jak z řad studentů středních škol a jejich pedagogů, tak z řad veřejnosti. Studentům může pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory PřF UK.

 

KDY BUDE PROBÍHAT?

14. ledna - 25. března 2017

 

JAK ČASTO BUDE KURZ PROBÍHAT?

V sobotu 1x za 14 dní. V rámci jednoho sobotního bloku od 10 do 17 hodin proběhnou 3 přednášky. Předpokládáme, že proběhne 6 bloků přednášek.

 

 KDE BUDE KURZ PROBÍHAT?

V prostorách PřF UK (Viničná 7, Praha 2) -  posluchárna Fotochemie, přízemí vlevo.

 V případě, že počet zájemců převýší kapacitu posluchárny, budou dané přednášky probíhat v budově děkanátu PřF (Albertov 6, Praha 2) – Velká geologická posluchárna, 1. mezipatro. O změně místa konání vás budeme předem informovat. Aktuální informace najdete na těchto stránkách.  

 

JAKÁ JE CENA KURZU?

Kurz je bezplatný.

 

JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT ?

Na kurz je potřeba se předem přihlásit. Jedině tak můžeme zajistit dostatečný počet míst v posluchárně. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 8. 1. 2017.

Pro zájemce z řad studentů SŠ a veřejnosti přihláška k vyplnění zde

INFORMACE PRO ZÁJEMCE Z ŘAD PEDAGOGŮ

Zájemci z řad pedagogů mají možnost přihlásit se na kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV) a získat osvědčení o absolvování kurzu. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat minimálně 14 (z 18) přednášek. Pozor kapacita je omezena. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 8. 1. 2017.

Přihlášku k vyplnění najdete zde

 

Garantem kurzu je prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D.

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Klára Felkelová

Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia
PřF UK, Viničná 7, Praha, 2, 128 00
E-mail: klara.felkelova@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 888

 

Leták kurzu včetně programu je ke stažení zde.

Akce dokumentů

 

  •  
Publikováno: Středa 04.01.2017 14:30

Akce dokumentů