E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO místo rektora Univerzity Karlovy se uchází biolog Jan Černý

Do podzimní volby rektora naší univerzity vstupuje profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, biolog Jan Černý. Kandidovat bude proti stávajícímu rektorovi Univerzity Karlovy profesoru Tomáši Zimovi, který se po čtyřech letech ve funkci chystá znovu obhájit svůj mandát. Další kandidáti zatím známi nejsou a lhůta na jejich navržení končí 21. září. Profesor Černý je po roce 1990 prvním kandidátem na funkci rektora s přímou afiliací k PřF UK.

„Už třetí volební období máme v čele rektora z medicínského prostředí. To je oblast, která má sice nezpochybnitelný celospolečenský význam, ale je to jen dílčí část širokého spektra oborů na naší univerzitě,“ říká profesor Černý. Oproti současnému způsobu řízení univerzity by rád některé věci změnil. Větší péči je podle něj třeba věnovat kvalitě výuky a oceňování vynikajících pedagogů, výchově učitelů a popularizaci vědy. Lépe zajištěno by mělo být financování excelentního výzkumu a postdoktorandských programů, které by měly přitáhnout větší počet badatelů ze zahraničí.

Odlišný názor má v otázce internacionalizace studijních programů. „Na rozdíl od současného vedení UK si nemyslím, že každý český program musí mít svou anglickou variantu, která by v mnoha případech byla jen pro forma. Snahu bychom měli upřít na vytváření nových anglických programů šitých na míru potenciálním zahraničním uchazečům o studium oborů, v nichž dosahujeme excelence,“ vysvětluje profesor Černý.

Ve svém programu se vyjadřuje i k probíhajícím protestům českých škol, k nimž se připojila i Univerzita Karlova. Požadavky týkající se financování považuje za zcela oprávněné a poznamenává k tomu: „Dlouhodobé nedoceňování univerzitního vzdělávání a výzkumu je nepřípustným kalkulem s ochotou nás akademiků spokojit se skromnými podmínkami pro svou práci“.


Profesor Jan Černý (*1970) vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 obor molekulární biologie a genetika. Je známý jako imunolog, pedagog a popularizátor vědy. Během doktorského studia působil v laboratoři profesora Václava Hořejšího na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde se věnoval studiu membránových mikrodomén. V letech 2000–2002 absolvoval postdoktorální pobyt na Harvard Medical School Harvardovy univerzity v Bostonu, kde se věnoval výzkumu nízkomolekulárních inhibitorů vezikulárního transportu, životnímu cyklu viru HIV a pracoval na modelu MHCII-GFP transgenní myši. Dnes působí jako vedoucí laboratoře buněčné imunologie na Přírodovědecké fakultě UK. Pracoval v řadě orgánů Přírodovědecké fakulty a v letech 2009–2013 byl proděkanem pro vědu, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání, v současné době je vedoucím katedry buněčné biologie PřF UK.  Je také předsedou české Biologické olympiády. 


Kontakt:

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
e-mail: jan.cerny@natur.cuni.cz
tel. 721 604 168


Webové stránky s plným zněním programu a možností podpory: http://www.jan-cerny.cz/


 

Publikováno: Úterý 05.09.2017 10:00

Akce dokumentů