E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedaile UK pro bývalého děkana Gaše: Je mi ctí, že mohu sloužit univerzitě

Téměř osm let vedl Přírodovědeckou fakultu UK, dva roky byl prorektorem UK. Na kontě má devět českých patentů, jako první na světě vyřešil rovnice pro izotachoforézu. Fyzikální chemik profesor Bohuslav Gaš nyní k medaili Arnolda O. Beckmana za celoživotní zásluhy o rozvoj elektroforézy získal i zlatou medaili Univerzity Karlovy. V Karolinu ji ve čtvrtek 23. února převzal z rukou rektora UK profesora Tomáše Zimy.

 

Profesor Bohuslav Gaš (vlevo) převzal zlatou medaili UK z rukou rektora Tomáše Zimy. Foto: Vladimír Šigut

 

Vedení UK ocenilo nejen zásluhy profesora Gaše o rozvoj UK, ale i jeho vědeckou a pedagogickou činnost na poli teorie a instrumentace kapilární elektroforézy. Na Přírodovědecké fakultě UK, kde vede skupinu elektromigračních separačních metod, působí od roku 1988. Přednáší fyzikální chemii a školí bakalářské i magisterské studenty a doktorandy.

Za celou akademickou obec profesoru Gašovi poděkoval rektor UK profesor Tomáš Zima: „Když jsem byl minulý týden na Přírodovědecké fakultě, viděl jsem různé tabulky, jak se fakulta pod vedením profesora Gaše úspěšně vyvíjela v oblasti vědecké, pedagogické i ekonomické. U příležitosti ukončení funkčního období děkana bych chtěl Bobovi poděkovat za to, co vykonal pro Univerzitu Karlovu a Přírodovědeckou fakultu i za jeho příspěvek k rozvoji elektroforézy, a dovolil bych si mu předat zlatou medaili UK.“

Přírodovědeckou fakultu vedl profesor Bohuslav Gaš od jara roku 2009 až do podzimu loňského roku,

Medaile má podobu univerzitní pečeti. Foto: Vladimír Šigut

kdy musel funkci předčasně opustit kvůli následkům vážného zranění, které utrpěl po pádu z kola. Když přebíral zlatou medaili UK, poděkoval proto také všem těm, kteří mu během posledního půl roku pomohli vrátit se znovu pevně „do sedla“. „Velmi si vážím ocenění, které jsem dostal. Chápu ho nejen jako ocenění své, ale také všech, se kterými jsem doposud spolupracoval. Byl to Václav Hampl (bývalý rektor UK, pozn. red.) a jeho kolegium, pan rektor Tomáš Zima a jeho kolegium, moje kolegium – skvělí proděkani, které mám velmi rád. Je mi ctí, že jsem mohl, že mohu a budu moci sloužit Univerzitě Karlově i nadále,“ zdůraznil profesor Bohuslav Gaš, kterého všichni jeho blízcí spolupracovníci oslovují jednoduše Bob.

Profesor Gaš nevynikal jen v manažerské funkci při spravování fakulty, řady úspěchů dosáhl také ve svém vědním oboru. V roce 1975 jako první na světě vyřešil rovnice pro izotachoforézu. Podílel se na formulaci lineárního matematického modelu elektroforézy, který je implementován v počítačovém programu PeakMaster. Stojí za devíti českými patenty, z nichž se sedm realizovalo, a podílel se i na dvou amerických. Úspěšný je také v publikování článků, vydal již přes sto odborných textů v impaktovaných časopisech s dobrým citačním ohlasem. V roce 2005 ho prezident Václav Klaus jmenoval profesorem.

                                                                                                           

                                                                                                                                       Helena Zdráhalová

                                                                                                                                       zdroj: iForum


O životní i profesní dráze profesora Bohuslava Gaše se více dozvíte v rozhovoru na našem fakultním webu


 

Publikováno: Pátek 24.02.2017 10:40

Akce dokumentů