E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKonference: Czechia - již rok oficiální

Veřejná konference "Czechia - již rok oficiální" proběhne 1.6. mezi 15 - 17 hodinou ve Velké geologické posluchárně. Pořádá ji Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK a jejím cílem je seznámit účastníky s dosaženým pokrokem při používání anglického jména Czechia v těch situacích, kdy ostatní státy běžně používají svá krátká zeměpisná jména. Vystoupí zástupci řady akademických i neakademických profesí. Moderuje Jakub Železný.
Čas 01.06.2017
od 15:00 do 17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

 

Krátce po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 uzákonilo 55 odborníků Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního krátké zeměpisné jméno Česko. Komise zároveň kodifikovala i správné překlady jména Česko do cizích jazyků, včetně anglického jména Czechia. Nejvyšším ústavním činitelům a vládě trvalo dlouhých 23 let přijmout rozhodnutí o protokolárním nahlášení anglického jména Czechia a jeho ekvivalentů v jazycích OSN do oficiálních databází jmen států OSN (UNGEGN a UNITERM), kde je krátké anglické jméno Czechia uvedeno od července 2016. Toto mezinárodní uznání je základním předpokladem pro mezinárodní používání jména Czechia v angličtině.

K prvnímu výročí této významné události pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy informační konferenci pro média a odbornou veřejnost: „Czechia: Již rok oficiální“. Cílem konference je seznámit účastníky s dosaženým pokrokem při používání anglického jména Czechia v těch situacích, kdy ostatní státy běžně používají svá krátká zeměpisná jména. Jméno Czechia si postupně razí cestu do anglicky psaných učebnic v zahraničí, renomovaných atlasů, Google Maps, mezinárodních standardů (ISO) či vládních databází, jako je CIA World Factbook nebo databáze jmen států Ministerstva zahraničních věcí USA. Co však brání nám Čechům k častějšímu používání jména Czechia v angličtině všude tam, kde se ostatní země prezentují zeměpisnými jmény? Je to pouze síla zvyku? Na konferenci vystoupí odborníci z diplomacie, geografie, jazykovědy, sportu, marketingu, cestovního ruchu, encyklopedií a médií a přednesou základní argumenty pro užívání anglického jména Czechia v daném oboru. Po přednáškách budou následovat otázky účastníků, na které budou přítomní odborníci odpovídat.

Publikováno: Středa 10.05.2017 10:50

Akce dokumentů