E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace OPV - Zápis ze 3. zasedání VRF dne 12. ledna 2017

Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod.

Přítomni: (bez titulů):   Zima, Bilej, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Fatka, Fischer, Fojta, Herben, Horák, Illnerová, Janský, Kotora, Kostelecký, Langhammer, Martínková, Mihaljevič, Němec, Ouředníček, Pácha, Pergl, Petr, Petrusek, Procházka, Rieder, Šafanda, Vaněk

Omluveni: (bez titulů): Cajthaml, Čepička, Kočí

Hosté: ---

Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 27 členů. 

Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.

 

Program:

1) Sdělení děkana

  • představení VRF, organizační záležitosti, termíny zasedání VRF do konce akademického roku 2016/17.  
  • návrhy na složení sekčních vědeckých rad.  
  • informace o vypsaných vědeckých tématech v ročníku STARS, vypsáno od 1.1.2017. 
  • výsledky výběrových řízení na pozice: 

            - vedoucí katedry biochemie

            - vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

  • návrh na změnu koordinátorů projektů PROGRES (Biologie, Chemie, Geografie). 

 

Pokračování viz příloha

Přiložený soubor: VRF12-01-17.pdf
Publikováno: Úterý 14.02.2017 11:10

Akce dokumentů