E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace OPv - Zápis z 6. zasedání VRF dne 13. dubna 2017

Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod.

Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Čepička, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Fatka,

Fischer, Horák, Illnerová, Kočí, Kotora, Kostelecký, Mihaljevič, Němec, Ouředníček, Pácha,

Petrusek, Procházka, Rieder, Šafanda, Vaněk

Omluveni: (bez titulů): Fojta, Gaš, Herben, Janský, Langhammer, Martínková, Motyka,

Pergl, Petr

Hosté: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (předsedkyně habilitační komise)

Ze 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 23 členů.

Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.

 

Program:

1) Schválení zápisu z 5. zasedání VRF ze dne 9. března 2017.

2) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem:

 habilitační řízení RNDr. Josefa Dolejše, Ph.D. v oboru Demografie.

 habilitační řízení RNDr. Günthera Kletetschky, M.S., Ph.D. v oboru Aplikovaná

geologie.

 

Pokračování viz příloha

Přiložený soubor: zápis VRF 13.4.2017.pdf
Publikováno: Pátek 12.05.2017 09:30

Akce dokumentů