E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK!

Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

 

Mezinárodní studentská konference GISÁČEK 2017 byla v letošním roce opravdu unikátní nejen složením účastníků, ale i představenými výstupy a daty. Téměř 35 studentů vysokých škol ze 4 zemí Evropy prezentovalo výsledky svých odborných studentských prací před porotou, jež byla složena z 16 odborníků v oblasti GIS. 

Konference byla otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.   

Letošní ročník ovládli mladí geoinformatici z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy. Gratulujeme!

 

Vítězové v kategorii magisterského typu studia se stali:

1. místo: Ing. Radek Barvíř z Univerzity Palackého v Olomouci, ČR

2. místo: Mgr. Jan Šimbera z Univerzity Karlovy v Praze, ČR

3. místo: Ing. Jiří Klepek z VŠB-TU Ostrava,ČR

 

Vítězové v kategorii bakalářského typu studia se stali:

1. místo: Bc. Jakub Bača z Univerzity Karlovy, ČR

2. místo: Bc. Michal Jakl z Univerzity Karlovy, ČR

3. místo: Bc. Fami Vömös z Ëotvös Loránd University, Maďarsko

Akce byla realizována pod záštitou prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc., prorektora pro studium VŠB-TU Ostrava, za podpory Vyšegradského fondu, veřejné správy a partnerských a sponzorských firem.

 

Tak je to doma! Zleva druhé místo Bc. Michal Jakl , druhé místo Mgr. Jan Šimbera a vítěz Bc. Jakub Báča.
Vítězové soutěže GISáček 2017
čtvrtý z prava: Bc. Jakub Báča, třetí z prava: Bc. Michal Jakl, druhý z prava: Mgr. Jan Šimbera

 

Publikováno: Pondělí 27.03.2017 14:20

Akce dokumentů