E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDvě pozoruhodné novinky na knižních pultech

Proč se vlastně o dějiny biologie zajímat? Co je to paradigma? Jak viděly živý svět archaické národy a staré civilizace? Jak se objevilo evoluční myšlení? * A jak se díval na přírodu barokní učenec, jak se liší Čechy na počátku baroka od těch dnešních a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle moderní vědy? * Obě knihy vydalo nakladatelství Academia. Profesor Stanislav Komárek je autorem první z nich. Druhou, dílo Bohuslava Balbína, připravil k vydání.

Stručné dějiny biologie

Kniha zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953) a svou stručností a přehledností zaujme nejen biology z profese, ale i laiky z řad široké čtenářské obce. Text je doprovázen množstvím dobových ilustrací, přibližujících ducha a atmosféru tehdejších výzkumů a vzdělanosti a navázání biologického myšlení na dobové myšlenkové proudy. Jak vznikla věda v antickém Řecku? Jak v nastoupené cestě pokračoval Řím? Jak viděl živý svět evropský středověk a renesance? Jak se projevil v barokní éře descartovský obrat? Jak začínala systematika, paleontologie, jak se profilovaly jednotlivé národní školy v biologii – francouzská, anglická, německá? Jak začínala genetika, mikrobiologie, etologie? Jakou roli hrály v myšlení o živém světě „velké“ dějiny, zejména poslední světová válka?

 


 

 Rozmanitosti z historie Království českého

Kniha vychází, poprvé, jak s původním latinským textem, tak i s úplným českým překladem a odborných komentářem. Český barokní autor a jezuita Bohuslav Balbín (1621−1688), veřejnosti známý spíše jako dějepisec a obhájce českého jazyka, v tomto spisu poutavě líčí polohu Čech, jejich povrch, vodní toky, léčivé prameny, nerostné bohatství, nejrůznější kuriozity, ale také rostliny a živočichy. Dílo je cenné také tím, že jeho autor nečerpal pouze z dostupné literatury, nýbrž i z dobového vyprávění a často i z vlastních pozorování. Přeložil Jiří A. Čepelák a edičně připravil Stanislav Komárek

Publikováno: Středa 08.11.2017 12:20

Akce dokumentů