E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČest památce nedávno zesnulých bývalých děkanů PřF UK

Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc. a prof. Ing. František Fabian, CSc. byli oba v minulosti děkany naší fakulty. Osud tomu chtěl, aby náš svět opustili krátce po sobě. První 22.2. ve věku 95 let, druhý pak 21.2. ve věku 90 let. Čest jejich památce!

 

 

Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc. byl světově uznávaným mineralogem a petrologem. Zabýval se především sedimentárními horninami a je považován za zakladatele moderního výzkumu o jílovitých materiálech. Děkanem přírodovědecké fakulty UK byl v letech 1959 - 1961. Byl tedy prvním děkanem sjednocené PřF UK v podobě, v níž jí známe dnes. Profesor Konta byl člověkem mnoha talentů. Kromě vědecké činnosti se věnoval malbě a také literární činnosti. Ve své knize “Slyšet své srdce”, napsané v letech 2009–10, zachytil vzpomínky na dětství prožité s rodiči a sourozenci ve Žlebech, léta strávená na čáslavském gymnáziu, pobyt na nucených pracích v Německu či věznění v koncentračním táboře Mauthausen během druhé světové války. Jeho obraz “Vězeň z Mauthausenu” se nachází v Holocaust Museum ve Washingtonu.


 

Prof. Ing. František Fabian, CSc. se narodil v roce 1927 v Ledči nad Sázavou. Po maturitě na reálném gymnáziu začal v roce 1947 studovat ČVUT, obor statistické inženýrství. V roce 1957 přešel na katedru matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Profesorem v oboru aplikovaná matematika byl jmenován v roce 1979. V letech 1973 - 1976 zastával funkci děkana MFF UK, v letech 1980 - 1990 pak funkci děkana Přírodovědecké fakulty UK, v letech 1981 - 1986 též funkci vedoucího katedry aplikované matematiky.

 

Publikováno: Pátek 03.03.2017 12:15

Akce dokumentů