E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala studentka naší fakulty

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy navázalo na svou tradici a i v roce 2017 ocenilo v prostorách Senátu Parlamentu ČR práci českých studentů. Cenu v kategorii pro vynikající studenty v bakalářském studijním programu získala Bc. Jasna Simonová z katedry zoologie.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuto cenu uděluje od roku 2014. Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění lze udělit i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.


Jasna Simonová (*1994) je studentkou prvního ročníku navazujícího magisterského studia biologie
na Přírodovědecké fakultě UK (obor Zoologie). Zabývá se možnostmi přenosu plžů uvnitř trávicího
traktu ptáků, kteří v některých případech díky schránce mohou projít ptačím zažívacím traktem
nestráveni. Jasna se tématu začala se skupinou spolužáků věnovat už na střední škole a výsledky experimentů, při nichž byli v trusu několika druhů běžných ptáků nalezeni živí plži, publikovala v časopise Journal of Molluscan Studies. Baví ji snažit se zprostředkovat radost z poznávání a biologie dětem a středoškolským studentům.


GRATULUJEME!

 

 

Publikováno: Čtvrtek 30.11.2017 11:00

Akce dokumentů