E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnalýza kartografických zobrazení starých map

Staré mapy patří ke kulturnímu dědictví, představují důležitý zdroj informací o území. Automatizovaná detekce kartografického zobrazení umožňuje provést geometrickou rekonstrukci mapy, zpřesnit její goereferenci, či analyzovat přesnost zákresu jednotlivých obsahových prvků na mapě. Doposud se tento typ analýzy prováděl pouze vizuálním odhadem parametrů.

 

Unikátní metodu zpětné rekonstrukce kartografického zobrazení založené na minimalizaci L2 normy reziduí metodou hybridní BFGS vyvinul Ing. Tomáš Bayer, PhD., z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

Na analyzované mapě a současné mapě postačuje označit několik identických bodů, poté již analýza probíhá automatizovaně. Výsledkem implementace detekčních algoritmů je SW detectproj, který je k dispozici zdarma pod GNU/GPL licencí

Případným zájemcům o analýzu starých map lze doporučit digitalizované sbírky:

 

 

Ukázky:

Mapa 1: Typus orbis terrarum. Ab. Ortelius describ. cum privilegio decennali,

Ortelius, Abraham, 1587, Paris

Zobrazení: Orteliovo zobrazení v normální poloze.

 

Mapa 2: Nova Totium Terrarum Orbis Tabula, Hondius, Henricus, 1630, Amsterdam

Zobrazení: steregorafická projekce v transverzální poloze

Publikováno: Pátek 24.02.2017 11:20

Akce dokumentů