E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení8. ročník konference Mladých demografů

Sdružení Mladých demografů vzniklo v rámci katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty již v roce 2009. Jednou z nejviditelnějších činností sdružení je každoroční pořádání mezinárodní konference pod názvem „Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe“, která se již tradičně koná v únoru na půdě Přírodovědecké fakulty na Albertově. V letošním roce se již 8. ročník konference Mladých demografů konal ve dnech 16. a 17. února 2017.

 

 

Partnery akce se tradičně stal SAS Institut Česká republika, Sociologický ústav AV ČR a Český statistický úřad. Konferenci dále podpořila katedra demografie a geodemografie, Geografická sekce a Studentská komora Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Sdružení Mladých demografů nabízí pro studenty a absolventy demografie i příbuzných oborů možnost prezentování vlastních studií, příležitost k získání prvních konferenčních zkušeností v přátelském prostředí a především otevírá prostor k oborové a mezioborové diskuzi. Akce tak představuje jedinečnou možnost získání podnětů a postřehů od ostatních účastníků nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Konference si již tradičně nevymezuje žádné specifické téma, naopak se snaží diskutovat různá aktuální témata a zohlednit široké možnosti uplatnění demografie.

Na letošní konferenci zaznělo přes 20 ústních příspěvků, přičemž více než polovinu prezentujících tvořili zástupci zahraničních vysokých škol a odborných institucí. Letošního ročníku se stejně jako v předchozích letech zúčastnili nejen kolegové z Evropy (např. Velké Británie, Švédska, Belgie, Dánska či Lotyšska), ale také ze Spojených států amerických či Mexika. Ústní příspěvky byly doplněny online posterovou sekcí se dvěma příspěvky, které byly původně přijaty k ústní prezentaci, ale jejichž autoři se nakonec z  osobně nemohli konference zúčastnit. Pracovním jazykem konference byla angličtina.

Úvodního slova konference se ujaly Klára Hulíková a Olga Kurtinová. Společně účastníky konference přivítaly, vyjádřily radost z početné zahraniční účasti, popřály všem příjemné (nejen) demografické zážitky a vyslovily přání plodné diskuze nad příspěvky. V neposlední řadě pak přivítaly hosta letošní konference Prof. Jona Ansona (Ben Gurion University of the Negev, Izrael), který konferenci zahájil svou přibližně hodinovou přednáškou zaměřenou na možné aspekty poklesu úmrtnosti zaznamenaného v posledních desetiletích. Profesor Anson se zaměřil především na hledání pravidelností a nepravidelností v úmrtnosti podle věku, pohlaví nebo geografického vymezení. Posluchačům byly mimo jiné představeny různé modely vysvětlující rozdíly v úmrtnosti a pokles úmrtnosti podle věku a pohlaví. Zdůraznil pak především nutnost zaměření současných studií na sociální kontext úmrtnosti.

 

Prof. Jon Anson, Ben Gurion Universityof the Negev, Izrael. 

 

Příspěvky „mladých demografů“, které plynule navázaly na úvodní slovo Prof. Ansona, byly tematicky rozděleny do několika sekcí. Na konferenci zazněly příspěvky týkající se plodnosti, úmrtnosti, historické demografie, bezdětnosti, příspěvky s ekonomickým podtextem, migrační a metodologickou problematikou. Po každé sekci následoval prostor pro krátkou diskuzi, která postupně přešla v delší neformální debatu u kávy a malého občerstvení. Prostor pro diskuzi se nabízel i během společného oběda nebo v průběhu neformálního večera, kterým byl již tradičně zakončen první den konference.

Již tradičně byly díky podpoře partnerů konference uděleny ceny pro nejlepší příspěvky. Cenu SAS Institutu Česká republika pro nejlepší příspěvek konference získala Marta Radó. Ceny Sociologického ústavu AV ČR pro nejlepší příspěvek se sociodemografickou tématikou byly letos uděleny dvě, jedna zahraniční a jedna česká. Tu zahraniční obdržela Christa Matthys, českou pak Lenka Křenková. Vítězkám byly uděleny diplomy a věcné ceny od obou partnerů.

Velmi nás těší, že se opět podařilo zorganizovat pozitivně hodnocenou akci, která přinesla dva dny příjemné vědecké atmosféry, jež se nesla ve velmi přátelském duchu, a také to, že se daří povědomí o konferenci stále více šířit do zahraničí, a to i mimo Evropu. Závěrem bychom rádi poděkovali výše jmenovaným partnerům a podporovatelům akce za hmotnou podporu a drobné pozornosti pro všechny aktivní i pasivní účastníky konference. Velký dík patří také bistru Fair Food Club za vynikající občerstvení na neformální večer a samozřejmě také všem účastníkům a hostům konference.

V případě zájmu jsou prezentace, postery i fotodokumentace konference umístěny na webové stránce sdružení Mladých demografů (http://www.demografove.estranky.cz/en/articles/conferences/). Na těchto stránkách je také možné se zapojit do online diskuze k jednotlivým příspěvkům. Kromě webových stránek je možné sledovat aktuality sdružení na facebookovém profilu (https://www.facebook.com/young.demographers). Těšíme se na vás na příštím, již devátém, ročníku konference v roce 2018!

Klára Hulíková, Olga Kurtinová, Dan Kašpar, Barbora Kuprová, Tereza Pachlová

Publikováno: Středa 08.03.2017 11:45

Akce dokumentů