E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStředoevropská konference historických geografů proběhne v Praze mezi 31.8. a 2.9.

Výzkumné centrum historické geografie, Historický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK, Sekce historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti a místní organizační výbor si dovoluje pozvat všechny zájemce na Středoevropskou konferenci historických geografů, která proběhne v Praze na Albertově mezi 31. srpnem a 2. září 2016. Konference je zaměřena především na aktuální výzkum a výzvy v oblasti historické geografie středoevropského prostoru.
Čas 31.08.2016   09:00
02.09.2016   17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Konference je  otevřená všem historickým geografům a odborníkům z příbuzných oborů, k nimž patří historie, geografie, environmentální dějiny, krajinná ekologie, kulturní antropologie, toponomastika a mnohé další.

 

Program konference si můžete prohlédnout ZDE.

Více informací o konferenci naleznete ZDE

 

Témata konference: 

Historické geografie jako hraniční disciplína
Vývoj osídlení a historická geografie města
Proměny krajiny a využití ploch
Historická přírodní rizika a hrozby
Krajina a její kompozice jako odraz doby
Proměny religiózní krajiny
Politická geografie střední Evropy
Hranice a přeshraniční regiony
Polarizace prostoru a periferní oblasti
Utváření regionálních identit
Identita míst v geografickém názvosloví
Cestovní ruch, dědictví a paměť
Střední Evropa na starých a historických mapách

Publikováno: Čtvrtek 14.07.2016 14:40

Akce dokumentů