E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaše fakulta hostila Ústřední kolo jubilejního 50. ročníku biologické olympiády. Děkujeme všem jejím organizátorům!

Jubilení 50. celostátní kolo Biologické olympiády kategorie A má naše fakulta úspěšně za sebou. Zúčasnili se jej nejen samotní soutěžící, ale také řada zaměstnanců naší fakulty v roli organizátorů. Na slavnostním vyhlášení ve skleníku Botanické zahrady byli přítomni jak vysocí zástupci akademické obce, tak zástupci politického života.

 

Společná fotografie všech účastníků 50. ročníků celostátního kola Biologické olympiády kategorie A ve skleníku  Botanické zahrady PřF UK. Foto: Petr Jan Juračka 

 

 

Na Přírodovědeckou fakultu UK se sjelo z celého Česka 36 nejúspěšnějších řešitelů krajských  kol. Mezi nimi pak medailové pozice vybojovali:

   

1. Jan Pražák z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové

2. Hana Petržílková z Gymnázia v Ústní nad Orlicí

3. Zuzana Konvičková z Gymnázia SpgŠ, OA a JŠ Znojmo

    

Podrobnou výsledkovou listinu naleznete ZDE

 

Jan Pražák z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové přebírá cenu pro vítěze. Foto: Šárka Bejdová

 

Dvanáct nejlepších soutěžících se na naší fakultě zúčastní výběrového soustředění plného dalších testů. Na jejich základě bude vybrána čtyřčlenná reprezentace ČR pro letošní Mezinárodní biologickou olympiádu ve vietnamské Hanoi.

 

Společně s bývalými účastníky se oslavy zúčastnili i představitelé  vedení Univerzity Karlovy včetně rektora prof. MUDr. Tomáš Zimy, Dr.Sc. a děkana PřF UK prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. Přítomna byla řada významných hostí: zástupce Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. , náměstek ministra životního prostředí ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Mgr. Michal Urban, zastupujícího náměstka MŠMT a řada dalších významných hostů.


Jeho Magnificence rektor při této příležitosti udělil stříbrné medaile dosavadním pilířům Biologické olympiády, a to nejen té české, ale i mezinárodní, jíž je naše republika (resp. původně bývalé Československo) zakladatelskou zemí.

 

Stříbrnou medailí rektora UK za zásluhy o Biologickou olympiádu byli oceněni:

 

doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. - v čele Biologické olympiády stál 25 let. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Pracuje na katedře myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Stříbrnou medaili za zásluhy o Biologickou olympiádu přebírá z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. Mudr. Tomáše Zimy, DrSc. doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.  Foto: Šárka Bejdová

 

 

RNDr. Tomáš Soukup, CSc. - spoluzakladatel Mezinárodní biologické olympiády, dlouholetý  vedoucí Koordinačního centra Mezinárodní biologické olympiády (CC IBO) v Praze. Působí ve Fyziologickém ústavu AV ČR na Oddělení funkční morfologie.

Za zdravotně indisponovného RNDr. Tomáše Soukupa CSc. přebírá stříbrnou medaili manželka.   Foto: Šárka Bejdová

 

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.  - dlouholetý spoluorganizátor Biologické olympiády, člen českých delegací na IBO, současný předseda ústřední komise pro Biologickou olympiádu.

Jako poslední přebral  z rukou jeho magnificence rektora prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.  Foto: Šárka Bejdová

 

 

Zvláštní poděkování za neobyčejnou podporu patří vedení biologické sekce, za organizaci akce pak těmto akademickým pracovníkům a studentům:

prof. RNDr.Jan Černý, Ph.D. - katedra buněčné biologie

RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. - katedra buněčné biologie

Mgr. Vojtěch Dostál - katedra buněčné biologie

Bc. Lenka Čurnová  - katedra buněčné biologie

Mgr. Petr Šípek, Ph.D. - katedra zoologie

Mgr. Michael Mikát - katedra zoologie

Bc. Karel Kodejš - katedra zoologie

Mgr. Jana Pilátová - katedra experimentální biologie rostlin

Mgr. Jan Martinek - katedra experimentální biologie rostlin

Mgr. Petr Jan Juračka - katedra ekologie

Bc. Lucie Buchbauerová - katedra ekologie

 

Svou pozornost organiztorům soutěže, perníkovou periodickou tabulku prvků, předává děkan PřF UK prof. Bohuslav Gaš. Foto:  Šárka Bejdová

 

Další fotografie z průběhu jubileního ročníku BiO naleznete na těchto úložištích: 

webové rozlišení

tiskové rozlišení 

 

Publikováno: Pondělí 02.05.2016 12:45

Akce dokumentů