E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. Jana Vejpravová z katedry anorganické chemie získala prestižní ERC juniorský grant

Doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. je absolventkou katedry anorganické chemie, na níž také vyučuje. Současně také vede vědecký tým na Fyzikálním ústavu AV ČR. Nedávno se jí podařilo získat prestižní juniorský grant Evropské výzkumné rady (ERC Starting grant).

 

laborka3.JPG

Tým z Laboratoře nanomateriálů katedry anorganické chemie PřF UK. Doc. Jana Vejpravová druhá zleva, dr. Daniel Nižňanský (vedoucí laboratoře) čtvrtý zleva.  

 

Projekt, který získal pětiletou podporu Evropské výzkumné komise, má kódovou zkratku TSuNAMI, jeho kompletní název je “Trans-Spin NanoArchitectures: from birth to functionalities in magnetic field”. Příjemcem dotace je Fyzikální ústav AV ČR,  spoluřešitelem je Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Pokrývá velmi široké pole od fyziky pevných látek po anorganickou chemii.  Velmi široké je i pole potenciálních aplikací.

Projekt částečně navazuje na předcházející velký konzorciální projekt 7RP MULTIFUN, který se věnoval přípravě funkcionalizovaných magnetických nanočástic pro pokročilou diagnostiku a terapii nádorových onemocnění. Tyto miniaturní magnety lze také zvnějšku těla ovládat magnetickým polem a teoreticky je tak lze využívat nejen k hypertermické terapii, ale i k  cílenému transportu léčiv. Na projektu MULTIFUN se podílela kromě týmu z Fyzikálního ústavu AV ČR i skupina Dr. Daniela Nižňanského z katedry anorganické chemie.

Část projektu TSuNAMI je inspirovaná tím, že jsme dříve nebyli schopni běžnou chemií a fyzikou docílit tak dobrých vlastností nanočástic, aby spolehlivě fungovala hypertemická terapie nádorů. K dostatečnému efektu je zapotřebí  biokompatibilních magnetických látek s relativně vysokou magnetickou anizotropií. Tu lze zvýšit buď vhodným “pokažením” jejich magnetické struktury, zejména na povrchu částic, nebo třeba tím, že na ně navážeme něco, co již obří magnetickou anizotropii má (molekulární magnety)," popisuje genezi projektu Jana Vejpravová.

Vlastní cíl projektu leží spíše v oblasti fyziky: má dokázat, že existuje tzv. trans-spinová synergie, která  povyšuje magnetické vlastnosti látek tím, že se kombinují různé typy spinů.  S chemií má společnou především nanoarchitektonickou  strategii přípravy magnetických látek, tedy nasyntetizování různých spinových komponent a jejich následné spojování pomocí zcela nového konceptu click-chemie v magnetickém poli.  V oblasti přípravy dvoudimenzionálních nanostruktur, nositelů tzv. pseudo-spinu je klíčová spolupráce s Dr. Martinem Kalbáčem z Ústavu fyzikální chemie JH, který je též absolventem katedry  anorganické chemie, je řešitelem prestižního projektu ERC CZ a vede oddělení nízkodimenzionálních systémů na ÚFCh JH.  

Potenciální aplikace nově vzniklých materiálů nejsou však pouze v biomedicínské oblasti, ale  i v dalších technologiích. “Tím, že bude molekulární spin komunikovat s pseudospiny, můžeme selektivně adresovat vybrané spinové stavy pomocí světla s vhodnou polarizací, což otvírá možnosti pro dálkově ovládané kvantové počítače," shrnuje doc. Vejpravová.

 

Publikováno: Čtvrtek 13.10.2016 16:50

Akce dokumentů