E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení17. listopad bude na Albertově opět patřit studentům. Připraven je bohatý program

17. listopad je Mezinárodním dnem studentstva a Dnem boje za svobodu a demokracii. Letos bude albertovský areál, jehož součástí je i naše fakulta, patřit v tento významný den výhradně studentům. Bohatý program zahrnuje zajímavé hosty, prezentace studentských aktivit a také koncerty studentských kapel. Akce je součástí celopražského "Festivalu svobody".
What
 • Otvíráky
Čas 17.11.2016
od 11:00 do 22:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

Memorandum studentů a dalších, spojených ve Festivalu svobody 17. listopadu 2016: 

 

„Slavíme výročí událostí a osobností, díky kterým dnes žijeme svobodně. Jsme vděční všem, kdo se zasloužili a kdo se nadále zasazují o to, aby naše země byla moderním evropským demokratickým státem, který hájí lidská práva a prosazuje spolupráci evropských národů, hájí svobodu, demokracii a rovné postavení pro všechny. Máme radost, že můžeme žít ve svobodné zemi. Zároveň však znovu zažíváme, jak jsou svoboda a demokracie ve své síle křehké a ohrožené. Svoboda je naší současností. Chceme, aby byla také naší budoucností. Chceme dnes nejenom slavit a připomínat, ale též dát najevo naše odhodlání – odhodlání prosazovat základní demokratické principy a hodnoty, a tím hájit naši svobodu a svobodu všech lidí. Protože to za nás nikdo jiný neudělá.
Proto se sejdeme. Protože máme co slavit a kam směřovat!“


Podrobný program Uctění památky 17. listopadu na Albertově

 

9:00    

 • Pietní akt u Hlávkovy koleje

 

10:00  

 • Pietní akt v Žitné ulici

 

11:00-12:00

 • Volná prezentace spolků
 • Individuální pieta u památníku na Albertově
 • Příchod účastníků a hostů z pietních aktů u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici

 

12:00 - 13:00

Proslovy na hlavní stage

 

 • moderátkorka: Petra Kňažeková (1.LF UK)
 • J. M. rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima
 • Místopředsedkyně SK RVŠ Barbora Stuhlová
 • J. M. rektor Masarykovy univerzity doc. Mikuláš Bek
 • Zástupce studentů Univerzity Karlovy - Lukáš Kostínek (PF UK)
 • Osobnost pojící v sobě podíl na demokratické transformaci v naší zemi s akademickou sférou - doc. Petr Pithart
 • na konci moderátorka přečte manifest celé události a vyzve zájemce k přihlášení se k jeho obsahu formou podpisu
 • zpěv státní hymny a gaudemus igitur - Sbor UK

 

13:00 - 14:00 (orientačně)

 Řízená diskuze na hlavní stage od studentského projektu Názorování
 

Téma:

Mladí & budoucnost ČR

Hosté:

 • Aneta Sklenářová - vítězka 1. ročníku Hledá se LEADr.
 • Jakub Čech - středoškolský aktivista z Prostějova
 • Petra Nesvačilová - dokumentaristka, 3. místo na festivalu Jeden svět
 • Kristián Léko – mladý novinář, Lidové noviny (potvrzen)

 

13:00-15:00 (po skončení proslovů, částečně souběžně s diskuzí)

Prezentace studentských spolků, organizací a uskupení z celé České republiky

 

 • Právnický akademický spolek Juristi (UK),
 • Národní parlament dětí a mládeže 
 • 4Students (VŠCHT) 
 • Spolek českých právníků Všehrd  
 • Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK  
 • Miroslava (UK)
 • Masarykova studentská unie (MU)
 • Common Law Society (UK)
 • SK RVŠ
 • Studentská unie UJEP (UJEP) 
 • Česká středoškolská unie 
 • Mladí občané
 • Politologický klub FSV UK 
 • Trimed (UK)
 • Jinospolek (UK)
 • Studentský spolek Elíša HTF UK 
 • IFMSA Česká republika 
 • Medviet (UK)

           

Naučná stezka a “bojovka” po trase průvodu studentů ze 17. listopadu 1989

Má na starosti:

 •  Právnický akademický spolek Juristi ve spolupráci s organizátory událostí na Albertově a na                   Národní třídě

Informace:

 • Cílem je symbolicky propojit jediné dvě studenty organizované akce v Praze dne 17. listopadu - Albertov a Korzo Národní
 • Pro zájemce budou vyhotoveny k rozebrání mapy vyznačující trasu průvodu ze 17. listopadu 1989, na význačných místech budou informační plakáty popisující, co se v daném místě stalo
 • Interaktivní program na trase ve formě soutěže - Juristi
 • Nejedná se o organizovaný průvod, ale o možnost individuálně si projít trasu
 • “kniha hostů” - vzkazy návštěvníků pro mladou generaci ohledně budoucnosti - jak se jí mají chopit, čeho se držet, na co nesmějí zapomenout, kam nás mají dovést
 • Manifest 17. listopadu na Albertově - možnost připojit svůj podpis a vyjádřit tím souhlas s myšlenkou, která stojí za celou akcí

 

15:00 - 22:00

Vystoupení studentských kapel na hlavní stage

 Program:

 • 15:00-15:50 - Francis trio
 • 16:00-16:40 - teepee
 • 17:00-17:40 - Other Way
 • 18:00-18:40 - Jazzový kvartet
 • 19:00-19:40 - Come and Play
 • 20:00-20:40 - Crewtones
 • 21:00-21:40 - Letrourou

 

16:00 - 17:30 (18:00)

Diskuzní setkání v prostorách Menzy Albertov
      

Téma:

Studenti demokracie - jak jsme se sžili s demokratickým systémem a hodnotami?

Hosté: 

 • Daniel Kroupa - bývalý politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77
 • Jindřich Šídlo - novinář, Seznam.cz 
 • Vladimíra Dvořáková – politoložka 

 

19:00 - 20:30 (21:00)

Diskuzní setkání v prostorách Menzy Albertov

 

Téma: 

Role nezávislých médií v demokratické společnosti

Hosté:

 • Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku RESPEKT
 • Marie Bastlová, analytička Českého rozhlasu

Kontakt pro média:

Lukáš Kostínek
e-mail: lukas.kostinek@senat.cuni.cz

Publikováno: Pondělí 31.10.2016 12:20

Akce dokumentů

Kategorie: